Kultur och Värderingar

Slår kultur strategi? Ja, vi menar att det är så. Kulturen i en organisation eller i ett företag är inte det som ”sitter i väggarna” utan det som människorna delar och förmedlar. Kultur är ett förhållningssätt till omvärlden - vilka ni är och hur ni vill uppfattas, inåt och utåt.


Kultur och värderingar bygger på känslor och känslor är sin tur en förutsättning för handling. Vi har lång, framgångsrik erfarenhet av att koppla beteenden till människors emotionella, känslomässiga förmågor för att konkretisera företags värderingar och värdegrund. Det gör vi tillsammans med er, på grupp- och individnivå eller kanske med ett train-the-trainerprogram. Har ni valt kultur? 

Oavsett om ni vill utveckla en ny värdegrund utifrån nya förutsättningar eller om ni vill arbeta med den ni redan har, bidrar vi med verktyg och processer som tar ert arbete vidare.