EQ-i Bar-On har blivit nya EQ-i 2.0!

Kandidata har genomfört en datainsamling för en ny version av EQ-i som heter EQ-i 2.0.


Tack alla ni som har bidragit till denna datainsamling! 

EQ-i är ett självskattningsformulär på internet som mäter emotionell intelligens, en samling sociala, personliga och emotionella kompetenser och förmågor som påverkar hur effektivt vi hanterar stress och krav i arbetslivet och i vår vardag. EQ-i är världens första verktyg som mäter emotionell intelligens och bygger på över 20 års forskning. Det är ett psykometriskt och väl validerat verktyg som används för bedömning och utveckling av emotionell intelligens på individuell, team- och organisationsnivå. Du kan läsa mer om EQ-i här.  

 

 

Vill du veta mer eller har frågor? Skicka ditt namn och kontaktuppgifter till eq@kandidata.se eller nå oss på 08-545 85 010 så återkommer vi med mer information.

Steven Stein MHS Summit 2014

Grundaren till MHS, Dr. Steven Stein, under Lanseringseventet i Davos, maj 2014.