WOPI™: Work Personality Inventory

För varje framgångsrik organisation är det avgörande att förstå vad det är som driver och motiverar ledare, medarbetare och grupper att prestera optimalt.


WOPI™ är ett verktyg som mäter arbetspersonlighet, vars syfte är att ta reda på vad som driver individer och grupper att uppnå högre kompetens inom sitt arbetsområde. Det kan med fördel användas inom en rad områden, såsom vid rekrytering & urval, coachning & utveckling, introduktion av medarbetare och omställning. 

Resultatet av självskattningen, som består av 224 påståenden, presenteras i form av sju delskalor för motivation, fyra delskalor för planering & problemlösning samt tre delskalor för attityder. Samtliga faktorer påverkar en individs beteende och förmåga att prestera i en roll och i en organisation. Då olika typer av tjänster och organisationer ställer olika krav på sina medarbetare, kan WOPI™ användas för att ta reda på om individen besitter de förmågor och motiveras av de saker som en given roll kräver och kan erbjuda.

För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger!