WPT-R – Problemlösning/IQ på 12 minuter

En persons begåvning eller problemlösningsförmåga är en oerhört viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av och känna sig tillfreds med utmaningen som en viss roll innebär. Omfattande forskning visar att kvalitativa begåvningstest ökar sannolikheten för att lyckas få rätt person till rätt plats. Detta gäller i alla yrkeskategorier.


Kandidata har svensk ensamrätt på verktyget Wonderlic Personnel Test, WPT-R, som på ett snabbt och säkert sätt mäter det vi kallar för generell begåvning. Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt eller svårt en person har att förstå instruktioner, använda kunskap i nya situationer, förstå större sammanhang samt lösa problem. Testet har använts med framgång i mer än 75 år och det rekommenderas av högt ansedda Buros Center for Testing.


Genom att använda WPT-R kan du säkerställa att den person som du överväger att anställa för en viss roll kommer att känna sig tillfredsställd med den intellektuella utmaning som tjänsten innebär, men också att hon eller han kommer att tillmötesgå de krav på problemlösningsförmåga som tjänsten kräver. Båda faktorerna är viktiga om du vill tillsätta en person som kommer att prestera och trivas på sikt. Eftersom testet minskar risken för felrekryteringar, bidrar det också till en minskad personalomsättning. WPT-R kan även användas vid talent management och successionsplanering inom ett företag.


Användningsområden: 

 • Rekrytering och urval
 • Talent Management
 • Successionsplanering


Vad visar WPT-R?

Resultatet på WPT-R ger en uppfattning om individens förmåga att:

 • Lösa problem snabbt och rätt
 • Hantera stress
 • Förstå instruktioner
 • Använda kunskap i nya situationer
 • Förstå och använda arbetsintroduktion
 • Uppfatta hela sammanhanget och förstå det på en gång
 • Prioritera

 

Varför ska man använda WPT-R?

 • För att säkerställa att personen har kognitiv kapacitet och kan tillmötesgå de krav på komplex problemlösningsförmåga som tjänsten kräver.
 • För att matcha rätt person med rätt tjänst – rätt nivå av intellektuell stimulans är avgörande för om en person kommer att trivas och bli framgångsrik.
 • Minskad personalomsättning, i och med att du minskar risken för att rekrytera en person till en position som är för krävande, eller tvärtom.
 • Det är snabbare än många andra problemlösningstest men minst lika träffsäkert – det tar endast 12 minuter.


Hur använder jag WPT-R?

Om du bara är intresserad av enstaka testningar, antingen vid ett enskilt tillfälle eller utspritt under året, kan vi på Kandidata ta emot kandidaten i våra lokaler, informera och genomföra testningen samt återkoppla resultatet till kandidaten.

 

Om du istället vill administrera testet själv, vilket är kostnadseffektivt vid större volymer, genomgår du en handhavarutbildning hos oss på Kandidata.

 


För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger. Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter problemlösningsförmåga och hur det kan skapa framgång för dig!