WPT-Q – Problemlösningstest för screening

En persons begåvning eller problemlösningsförmåga är en oerhört viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av och känna sig tillfreds med utmaningen som en viss roll innebär. Omfattande forskning visar att kvalitativa begåvningstest ökar sannolikheten för att lyckas få rätt person till rätt plats. Detta gäller i alla yrkeskategorier.


Wonderlic Personnel Test – Quick (WPT-Q) är en förkortad snabbversion av det erkända Wonderlic Personnel Test (WPT) som har använts som urvalsinstrument sedan 1937. WPT-Q fungerar som ett screeningtest och ger dig en tillförlitlig uppskattning av en kandidats problemlösningsförmåga och potential att bli framgångsrik i en framtida roll. Testet kan göras på distans från valfri plats, allt som behövs är en dator med internetanslutning och åtta minuter av en kandidats tid. 


WPT-Q hjälper dig att preliminärt matcha kandidater till jobb där de ska kunna arbeta effektivt och samtidigt känna sig intellektuellt tillfredsställda. Testet lämpar sig väl vid volymrekryteringar och hjälper dig att sortera bland kandidater redan i urvalet vilket säkerställer att du inte ägnar värdefull tid på individer som senare visar sig vara otillräckligt kvalificerade för den aktuella rollen. Eftersom testet görs på distans utan möjlighet att övervaka själva testsituationen, redovisas resultatet som antingen grönt (kandidaten går vidare i processen), gult (kandidaten kan gå vidare utifrån prestation på andra urvalsmetoder) eller rött (kandidaten går inte vidare i processen). Dessa spann skräddarsys i dialog med Kandidata utifrån de krav som finns för specifik tjänst. Resultatrapporten levereras direkt till dig via portalen Wonderlic Online.


Användningsområden:

 • Första urval
 • Volymrekrytering
 • På distans


Vid rekrytering till högre positioner rekommenderar vi alltid att du också genomför ett WPT-R när du väljer bland slutkandidaterna.


Vad mäter WPT-Q?

 • Resultatet från WPT-Q ger en uppfattning om individens förmåga att:
 • Lösa problem snabbt och rätt
 • Hantera stress
 • Förstå instruktioner
 • Använda kunskap i nya situationer
 • Förstå och använda arbetsträning
 • Uppfatta hela sammanhanget och förstå det på en gång
 • Prioritera


Varför ska du använda WPT-Q?

 • I en urvalssituation, när du vill säkerställa att du väljer bland kandidater med matchande problemlösningsförmåga.
 • För att hitta personer med matchande kognitiv förmåga vid volymrekryteringar. Rätt nivå av intellektuell stimulans är avgörande för om en person kommer att trivas och bli framgångsrik.
 • Minskad personalomsättning, i och med att du minskar risken för att rekrytera en person till en position som är för krävande, eller tvärtom.


Hur använder jag WPT-Q?

Är du bara intresserad av enstaka testningar, antingen vid ett enskilt tillfälle eller utspritt under året, kan vi på Kandidata ta emot kandidaten i våra lokaler, informera och genomföra testningen samt återkoppla resultatet till kandidaten. 


Om du istället vill administrera testet själv, vilket är kostnadseffektivt vid större volymer, genomgår du en handhavarutbildning hos oss på Kandidata.För mer information, kontakta oss eller ladda hem vårt produktblad som du finner i menyn till höger. Du kan även titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter problemlösningsförmåga och hur det kan skapa framgång för dig!