Suger det i magen?

När det är mycket på gång och förändringarna är snabba så går det fortfarande att hantera så länge vi upplever att vi har koll. Koll på vad som händer och på vad som skall hända. Vår värld brukar dock beskrivas som en VUCA-värld där allt är i än snabbare förändring med ett svårläst, komplext läge och hög osäkerhet. (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguity).

Så härligt då att få träffas under en dag med entreprenörer och ledare från många olika branscher för att i LedarLyftet ge nya perspektiv under vår ledarskapsutbildning. Rörliga och röriga tider är det än viktigare att ha en tydlig riktning och vision i sin affär och i sitt ledarskap. När vi förstår mer om våra behov och drivkrafter som individer, blir våra val och sättet att leda tydligare. Att tillhandahålla ett ledarskap med riktning, tydlighet och mellanmänsklig närvaro har aldrig varit viktigare.

Med enkla och kraftfulla övningar så är diskussionerna vi har under vår dag engagerande och intensiva. Behovet är stort att vända och vrida på saker, för att en alldeles egen pollett ska trillar ner. Polletten att teambuilding inte alls handlar om att bygga flottar, gå på eld eller samla poäng i en tävling. Utan teambuilding är att sätta ihop ett lag med rätt kompetenser eller att tydliggöra vilka kompetenser som laget har mycket och mindre av. Och utveckling av grupper sker när vi pratar ihop oss och öppnar upp och vågar visa oss själva. Så självklart, så lätt och så svårt! En brist på social förmåga är en av de största utmaningen organisationer har. När ledare inte har förmågan eller vågar att läsa och förstå andra eller att leda med ett coachande förhållningssätt , så riskerar deras strategier och planer att bli pappersprodukter. Samarbeten havererar i misstänksamhet och missförstånd och leveranserna uteblir.

Det där suget i magen behöver din närvaro. Reflektera och fundera på vilka alternativ du har. Och ta stöd av en kollega. Bara att prata högt med någon som ställer frågor till dig, tydliggör vad som är viktigt och vad valen är.