IQ och Problem­lösnings­­förmåga

Att genomföra intelligenstest handlar om riskreduktion. Du löper 20% mindre risk i urvalsprocessen när du mäter kognitiva färdigheter jämfört med en urvalsprocess som enbart baserat på intervjuer. Förmåga och kognitiva färdigheter är det bästa sättet att förutsäga framgång i arbetslivet. Ett intelligenstest är ett psykologiskt test som avser att testa abstraktionsförmåga, inlärning och förmåga att hantera nya situationer.

Robust vetenskap

Kandidata använder HUCAMAs test för att mäta allmän intelligens (g-faktor) med Connector Ability. Det är ett test som är kultur- och språkoberoende och det görs online. Testet består av tre olika delar som totalt tar 24 minuter att fylla i och görs digitalt:

  • Figurer – 8 min
  • Ravens matriser – 8 min
  • Nummerserier – 8 min

Genom faktoranalys har man kunnat konstatera att dessa tre områden kan förklara en individs överordnade intelligens. Man skiljer på “flytande” och “kristalliserad” intelligens. Mycket generellt sett kan man säga att den flytande intelligensen till stor del är genetiskt betingad / medfödd, emedan den kristalliserade intelligensen uppstått genom tidigare erfarenhet. Flytande intelligens karaktäriseras av en förmåga att dra slutsatser utifrån information man ej har kunskap eller tidigare praktisk erfarenhet utav. När vi mäter g-faktorn är det framförallt den flytande intelligensen vi analyserar.

Arthur Jensen, professor i utbildningspsykologi vid University of California, Berkeley, har kallat Ravens progressiva matriser för “en av de bästa test för mätning av g”, den generella intelligensfaktorn som alla IQ-tester mer eller mindre mäter. Han påstod också att det är ett test som mäter härledande resonemang, och att det därför även ger ett mått på verbal, numerisk, spatial, mekanisk och musikalisk förmåga.

Enkelt att hantera

Testerna kan sändas individuellt eller i generella utskick. Du kan även välja att lägga en länk på en hemsida för ett pågående projekt.

Certifiering eller administration av Kandidata

Du kan välja att certifiera dig i testet hos oss och får då en egen portal där du kan generera tester. 

Självklart kan du även beställa enstaka tester direkt av oss, då vi kontaktar din kandidat och återrapporterar resultatet till er båda.

För frågor eller mer information, välkommen att kontakta oss info@kandidata.se 

HUCAMA Ability Factor – problemlösningstest

Kultur- och språkoberoende online-test.

Testet består av tre olika delar som totalt tar 24 minuter:

  • Figurer – 8 min
  • Ravens matriser – 8 min
  • Sifferserier – 8 min

Vi hjälper dig att testa eller du kan certifiera dig för att hantera tester själv.

Intresseanmälan