Nytt! Certifieringsutbildning - Change Style Indicator

Ansvarig:

Ort: E-learningChange Style Indicator


11.900:- (exklusive moms)

Anmälan görs via vårt formulär 

Här kan du ladda ned en pdf om själva testetCHANGE STYLE INDICATOR

För att vara motståndskraftig inför förändring måste du förstå dina förändringsstilar och andra inställningar. Genom att göra det kan du hjälpa till att identifiera de faktorer som kan påverka en organisations beredskap att hantera och bibehålla förändring i utmanande tider. Change Style Indicator är utformad för att mäta dina föredragna stilar när du närmar dig och hanterar förändringar. 


Denna bedömning kommer att hjälpa dig att identifiera styrkor och potentiella fallgropar i de olika förändringsstilarnas egenskaper så att du kan:


• Förbättra lagarbete genom att undvika konflikter och minska dysfunktionella möten.

• Tänka på alla perspektiv när du löser problem för att öka samarbetet.

• Aktivera gruppens kreativitet och innovation genom att förstå de olika stilarna.

• Få vinn-vinn-lösningen snabbare genom att marknadsföra framgångsrika team

• Lära dig de fördelar och styrkor som varje stil ger till en organisation.

De tre olika stilarna


Konservativa

• Accepterar strukturer och föredrar att bevara existerande system

• Föredrar gradvis förändring

• Kan verka försiktiga och oflexibla men ställer de svåra, detaljerade frågorna


Pragmatiker

• Undersöker strukturer

• Fungerar bra som medlare och katalysatorer

• Föredrar förändringar som främjar funktion

• Kan framstå som resonliga, praktiska och flexibla men också avvaktande

Förändringsbenägna

• Utmanar strukturer och uppskattar risker och osäkerhet

• Föredrar snabba, expansiva och radikala förändringar

• Kan framstå som oorganiserade och odisciplinära men är visionära tänkare

Målgrupp

Alla som vill veta mer om sin inställning till förändring. För dig som vill veta mer om varför

vissa individer verkar vara så hotade av förändring och vill bevara ”status-quo” till varje pris,

och varför å andra sidan andra verkar ha en önskan om konstant förändring och nästan har

mentaliteten av att ändra allt. Instrumentet tar upp både initierade och redan införda

förändringsinitiativ och placerar individen på en skala mellan konservativ och

förändringsbenägen, och med pragmatiker mitt emellan.

Redo att effektivisera ditt förändringsarbete? Och vad du kan göra?


Change (2)

Förändring är normalt en händelse, som fusion, omorganisation, nytt jobb eller avsked, medans människans svar på förändring är mer som en process. Reaktioner på förändring kan variera från ångest, rädsla, ilska och förvirring till förväntan, spänning och nyfikenhet. I huvudsak är det psykologiska svaret på förändring en övergångsprocess som sker över tid. Vanligtvis förändrar människor inte sina attityder, övertygelser, känslor och allianser över natten. Dessa attribut kan ändras men det sker gradvis och i olika faser. Lär dig förstå den emotionella resan alla går igenom under betydande förändringar för att:

• Reducera motstånd

• Öka motståndskraftigheten


Att vara medveten om, uttrycka och kontrollera våra egna känslor är en viktig del av att lyckas.

navigera en förändring, men det är också vår förmåga att förstå, tolka och svara på andras

känslor. Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli medveten om de fyra stegen i en förändring.

Du lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig strategier för att bygga din motståndskraft under tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg som du kan använda för att leda andra genom en förändring.


De fyra stegen

Steg 1 Bekräfta: vanligast mindset, komfort och kontroll

Steg 2 Reagera: vanligast mindset, förvirring, vantro och desorientering

Steg 3 Undersöka: vanligast mindset, öppenhet för att undersöka nya möjligheter

Steg 4 Genomföra: vanligast mindset, villighet att lära sig och implementera nya förväntningar och ansvarsområden


Målgrupp

Alla som vill förstå den emotionella resan vi går igenom under betydande förändringar.

Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli mer medveten om de fyra stegen i en förändring. Du

lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig

strategier för att bygga din motståndskraft under tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg

som du kan använda för att leda andra genom en förändring.


Redo att förstå de olika förändringsstegen? Och vad du kan göra?