Nytt! Handhavarutbildning i verktyget WPT

Ansvarig: Virtuell

Ort: E-learning


Wonderlic logo


Digital handhavarutbildning för Wonderlic Personnel Test.


Omfattande forskning visar att problemlösningstest ökar sannolikheten för rätt person på rätt plats. Detta gäller för alla yrkeskategorier i samtliga urvalssituationer. Kandidata har nordisk ensamrätt på verktyget Wonderlic Personnel Test, WPT, som på ett snabbt och säkert sätt mäter det vi kallar för generell begåvning. Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt en person har att förstå instruktioner, kan använda kunskap i nya situationer, förstå större sammanhang samt lösa problem. Förutom vid rekrytering och urval kan WPT även användas vid talent managementarbete och successionsplanering.

Syftet med handhavarutbildningen är att du ska få en teoretisk och praktisk genomgång som gör att du snabbt ska känna dig trygg i att komma igång och testa dina kandidater.

Nu kan du bli handhavare och utbilda dig i problemlösningstestet WPT precis där du befinner dig, genom vår nya E-learning. Du kommer på ett enkelt och snabbt sätt få ta del av både teoretisk och praktisk information, för att du på egen hand ska kunna använda dig av WPT i ditt arbete med urval och rekrytering. Låter det intressant? 


Handhavarutbildningen är uppdelad i två steg. Målet med del ett, e-learningen, är att du ska:

  • Känna dig trygg med att praktiskt använda verktyget
  • Kunna tolka resultatet och återkoppla det till respondenten
  • Ha fått kännedom om den vetenskap och statistik som WPT vilar på
  • Ha fått ökad förståelse för det begrepp som du mäter och på vilket sätt det är användbart i ditt arbete

I steg två kommer du att ha kontakt med en av Kandidatas konsulter under ett coachningstillfälle där du kommer att få diskutera och reflektera kring testet och ställa de frågor som kan ha dykt upp under utbildningens gång. Mötet sker online och om möjligt i grupp.


Kursinnehåll 

  • IQ ur ett historiskt perspektiv
  • Modern forskning kring IQ-begreppet
  • Vad är viktigast i arbetslivet – IQ eller EQ?
  • Att mäta IQ på ett modernt, säkert och etiskt sätt
  • IQ in action – tolkning, användning och återkoppling av WPT-testet


Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information om WPT-testet.

Pris: 9.800 kr exkl. moms

Anmälan när som helst via mail till info@kandidata.se