NY KURS - Utveckla EQ! 19 mars 2020

Datum: 19 mars 2020

Ansvarig:

Ort: Stockholm
NYHET! Kandidata lanserar nu en ny tjänst: Utveckla EQ!


Emotionell intelligens är en av framtidens viktigaste förmågor. I takt med en alltmer digitaliserad värld växer behovet av mellanmänskliga faktorer och förmågor kopplade till emotioner för att öka välmående och ekonomisk tillväxt i organisationer. World Economic Forum har rangordnat emotionell intelligens som en av de tio viktigaste förmågorna att ha i arbetslivet, du kan läsa mer om det här


Under Kandidatas kurs ”Utveckla EQ!” lägger vi under en halvdag fokus på hur man kan arbeta med emotionell intelligens.

EQ-förmågorna är utvalda utifrån testverktyget EQ-i 2.0 men då fokus ligger på hur man kan utveckla förmågorna behöver du inte vara certifierad eller ha några förkunskaper för att delta.Anmälan: Via vårt formulär senast 1 vecka innan start

Pris: 7000 kr exklusive moms.