Referenser

Bästa sättet att förstå vad vi kan åstadkomma med våra utvecklingsinsatser är att ta del av vad vi lyckats med för några av våra kunder. Om du vill prata direkt med någon av våra kunder är du välkommen att höra av dig.

Förbättrad kommunikation rådde bot på organisatoriska problem 

En arbetsgrupp på ett finansbolag har arbetat tillsammans i flera år. De senaste fyra åren har fyra chefsbyten och en misslyckad effektivisering tärt på gruppens motivation och självförtroende, vilket avspeglas i resultatet på deras arbete. Det som skulle automatiseras görs till stor del fortfarande manuellt men med färre resurser. Inför ännu ett chefsbyte blir vi inkallade för att vända den nedåtgående spiralen. Vår uppgift blir att ge gruppen en ökad förståelse för varandras förmågor, kommunikationsstilar och dynamiken inom gruppen. 

ResultatUtifrån en nulägeskartläggning och gemensamma reflektioner görs en kommunikationsplan till den nya chefen för att förmedla gruppens motivatorer och vad de som individer behöver för att må och prestera bättre. Gruppen har också fått en verktygslåda för att tillsammans skapa ett motiverande arbetsklimat även i fortsättningen.

 

Ledarskapsutveckling höjde kundupplevelsen 

Ett ledande företag i finansbranschen är inte nöjd med sin kundnöjdhet och väljer att kalla in oss för att utveckla ledarskapet i organisationen. Planen är att ge de ledare som deltar i programmet bättre förutsättningar att leda sig själva och andra i arbetet med att lyfta kundupplevelsen, ett så kallat train-the-trainer-upplägg. Programmet sker stegvis för att skapa en prövande-lärande process där deltagarna får träna upp sitt ledarskap i olika situationer på jobbet. Deltagarna har inledningsvis genomgått en EQ-mätning för att bli medveten om sina styrkor och utvecklingsområden kopplat till målet att leda organisationen till större kundnöjdhet och en bättre kundupplevelse. 

Resultat: När programmet avslutas sex månader senare visar alla mätningar externa och interna att kundnöjdhet har ökat just i de delar av verksamheten där vi arbetat tillsammans.

 

 

Gemensam kompass i ledningsgruppen tog värderingsarbetet vidare

En offentlig myndighet arbetar med en ny värdegrund för att ta verksamheten vidare, både i effektivitet och för att möta nya behov. Att förändra beteenden och attityder tar tid och i det här fallet är det en bit kvar från ord och intention till faktiskt handling. Ett av problemen är att de saknas en samsyn kring vad den nya värdegrunden betyder och innebär, och det blir vårt uppdrag att ta gruppen och verksamheten vidare där de själva kört fast. Tillsammans gör vi ett grundligt arbete för att slå fast vilka förmågor och beteenden som är kopplade till den valda värdegrunden. Ledningsgruppen får också en större förståelse för hur den nya värdegrunden är kopplad till verksamhetens mål om effektivitet och kundservice till medborgarna. 

Resultat: När ledningsgruppen väl enats om en gemensam kompass blir det fortsatta arbetet med att implementera den nya värdegrunden i resten av organisationen oerhört mycket enklare. 

 

Säkrar framtiden genom att utveckla potentialen hos ledarna 

Ett ledande internationellt teknikkonsultbolag låter verksamheten nominera unga och blivande chefer och uppdragsledare att delta i vårt skräddarsydda ledarskapsprogram. Programmet ger deltagarna en bra grund att stå på i sitt framtida ledarskap. Under nio månader träffas deltagarna regelbundet för att reflektera över sin egen utveckling kopplat till företagets dagliga verksamhet, värderingar, ledarkompass och affärsmål. Deltagarnas styrkor och utvecklingsområden mäts både före och efter programmet vilket ger individerna en bra bild av sin egen utveckling och resultatet av sin träning samtidigt som företaget får veta vilken potential som finns hos de olika individerna.

Resultat: Företaget ser potentialen hos deltagarna inför framtida ledande positioner. Individen förbereds på att leda sig själv för att kunna leda andra och strategiska projekt i framtiden.

VÄRDEFULL