Emotionell Intelligens

Att förstå mig själv. Att uttrycka mig själv och att utveckla och upprätthålla sociala relationer, det är Emotionell Intelligens (EI). Det är även förmågan att hantera motgångar och utmaningar. Resultatet av en god EI är ett effektivt och meningsfullt liv. Och det är en förmåga som kan tränas - precis som en muskel.

Man brukar tänka på människor som antingen emotionella eller intelligenta - men vi är både och i olika mix. Emotionell Intelligens (EI) är att förstå känslor och hantera dem hos sig själv och andra. Emotionellt intelligenta individer har ett särskilt sätt att tänka, känna och agera. De har en bra självkänsla och tar fram det bästa hos andra. 

Det är inte handlingen som är problemet. Det är känslan handlingen skapar som är problemet.

— Christer Olsson, fiskarsonen från Öckerö.

Den Emotionellt Intelligenta är i kontakt med både sina känslor och världen runt dem. 

  • De vet vad de känner.

  • De vet varför de känner som de gör.

  • De vet vad andra känner runt om kring dem.

  • De kan styra sina känslor i olika situationer- specifikt kan de minska negativa känslor och öka positiva känslor.

  • De får andra att känna sig avslappnade och lugna.

Bodil Jonason, EQ Trainer & Coach, Kandidata

Du kan mäta ditt EI och du kan utveckla ditt EI. Vi på Kandidata certifierar coacher i EQ-i2.0 som är världens mest använda mät-instrument för att ta tempen på EI. Verktyget används i över 60 länder för att utveckla ledarskapet. Med ett bättre välmående ökar prestationen i organisationer, enligt forskning med EQ-i2.0. Du kan läsa mer om nästa certifieringstillfälle under fliken Kurser

Med en tränad coach kan du öva upp din förmåga att registrera hur dina känslor påverkar dig och styra dem. Det finns även en mängd litteratur på ämnet att studera. Bara  under 2020 publicerades 3.004 vetenskapliga artiklar inom ämnet och forskningen har fullständigt exploderat de senaste decenniet. Vi på Kandidata har tränade EQ-coacher som skräddarsyr övningar utifrån nuläget och önskad målbild.

Kontakta oss på info@kandidata.se för mer information.

 

Länkar om Emotionell Intelligens