TESTER

IQ, Personlighet och EQ

Tester identifierar både styrkor och svagheter hos individer och team.

Med rätt tester så identifierar du de frågor du vill sondera vidare med kandidaten inför personbedömning.

Rätt tester ger en objekt grund inför rekrytering och utveckling.
Ökar sannolikheten att kandidater bedöms på rättvisa grunder
Minskar också risken för att kandidater diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet eller liknande
Med testverktyg kan man även upptäcka tidigare dold potential hos befintliga medarbetare

Personlighetstester

HUCAMA FACTORS
PERSONALITY
HUCAMA FACTORS
PREDICTION
HUCAMA FACTORS
ABILITY
EQ-i 2.0

Grupputveckling

HUCAMA Factors
Role Wheel
HUCAMA FACTORS
PREDICTION GRUPP
EQ-i 2.0
GRUPP

HUCAMA Factors 
Talent Managment System

Identifierar framgångsfaktorer
Identifierar drivkrafter och behov vid förändring
Feedbackverktyg som kan anpassas

UTVECKLANDE LEDARSKAP

Identifierar styrkor och utvecklingsområden
Använder feedback för insikter
Ledarskapsrapporter för alla tillfällen

Respons 360

Feedback med EQ och Transformativt ledarskap
Öppna kommenterer
Kan integrera dina företagsvärderingar

Utvecklande ledarskap

Hur bra test man än använder vill vi på Kandidata poängtera att inget test är bättre än dess utövare och tolkare.

Testresultatet ska alltid behandlas av professionella inom området och återkopplas i en respektfull dialog med personen som genomgått testet.
Etiska riktlinjer för arbetspsykologisk testning bör följas noggrant och testerna ska leva upp till de krav som ställts upp av organisationer som International Test Commission, Buros Center for Testing och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.

På Kandidata arbetar vi endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav. Vi erbjuder digitala tester på en mängd olika språk. De test som används kan grovt delas in i 3 kategorier; problemlösning (IQ), emotionell intelligens (EQ), personlighetstester. Var och en av kategorierna har sin särart och bör utvärderas på olika grunder.

TESTER – IQ, Personlighet och EQ

Funderar du på vilka tester du ska låta en kandidat genomföra? Eller över vilka tester som är bäst på att avslöja dold talang bland dina befintliga medarbetare? Hemligheten bakom en framgångsrik personbedömning ligger sällan i att välja rätt test, utan i att välja rätt kombination av tester.

Kandidata ser arbetspsykologiska test som ett objektivt komplement till andra beprövade metoder vid såväl rekryterings- och utvecklingsinsatser, på individ- och gruppnivå. Standardiserade tester minimerar risken att falla i subjektiva fallgropar och ökar sannolikheten att kandidater bedöms på rättvisa grunder. Det minskar också risken för att kandidater diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet eller liknande. Med testverktyg kan man även upptäcka tidigare dold potential hos befintliga medarbetare.

De test som används kan grovt delas in i fyra kategorier; problemlösning (IQ), emotionell intelligens (EQ), personlighetstester och funktionstester. Var och en av kategorierna har sin särart och bör utvärderas på olika grunder. Dessutom förtjänar så kallad 360-gradersfeedback (Respons 360) att nämnas. Det är inte ett test i dess rätta bemärkelse men innebär ett intressant tillskott till testfloran eftersom det både visar en individs självskattning och omgivningens bild av individens prestation.

Hur bra test man än använder vill vi på Kandidata poängtera att inget test är bättre än dess utövare och tolkare. Testresultatet ska alltid behandlas av professionella inom området och återkopplas i en respektfull dialog med personen som genomgått testet. Etiska riktlinjer för arbetspsykologisk testning bör följas noggrant och testerna ska leva upp till de krav som ställts upp av organisationer som International Test Commission, Buros Center for Testing och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. På Kandidata arbetar vi endast med välrenommerade tester som följer branschetiska krav. Vi erbjuder digitala tester på en mängd olika språk.

Välkommen att kontakta oss på info@kandidata.se

Personbedömning i världsklass

Att säkra rätt person till rollen är ovärderligt. Felrekrytering kostar tid och pengar. Personbedömning är vår expertis – som vi utövar hundratals gånger per år.