ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning – för ett modernt och framgångsrikt ledarskap

Söker du en ledarskapsutbildning där du kan växa som ledare – och människa? En utbildning där du får verktyg att bygga självständiga och starka lag. Där du får kunskap om hur du bäst leder människor, möten och projekt. Och mod att möta den utveckling vi alla är en del av – vår framtid. Då har vi något för dig.

Kandidata är ett konsultbolag med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling. På våra ledarskapsutbildningar får du lära dig att leda på ett coachande och hållbart sätt.

Du får utveckla dina ledaregenskaper och växa, både som person och ledare. Vi har specialiserat oss på tester, personlighetsbedömningar, utveckling och ledarskapsutbildning. Och vi sätter stort värde på att tillsammans med dig skapa en grund för ett modernt och framgångsrikt ledarskap.

ledarskapsutbildning

Tre skäl att gå en ledarskapsutbildning

Att gå en Certifierad ledarskapsutbildning är en investering, både för dig och för företaget. Här är de tre starka skäl till varför:

 • Du utvecklar dig själv
  Du lär känna dig själv och får verktyg och metoder att utveckla ditt sätt att leda. Tillsammans med andra ledare får du öva dig på att reflektera, interagera och se nya möjligheter.
 • Du lär dig förstå dina medarbetare
  Du lär dig förstå olika typer av personligheter, vad det är som driver dem och hur du bäst leder varje enskild individ – och lag – för att nå de mål som ni tillsammans satt upp.
 • Du ökar engagemanget och trivseln
  Motiverade medarbetare mår inte bara bättre, de utvecklas också i sin roll och presterar bättre som individ och grupp. Ett bra ledarskap skapar nöjda medarbetare som i sin tur kan göra stor skillnad för organisationen på sikt. 

För vem passar utbildningen?

Vår ledarskapsutbildning passar både dig som är ny som chef och dig som är mer erfaren. På utbildningen får du betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda. Du får också verktyg som du kan börja använda direkt i din vardag. 

Vad krävs av mig?

Att gå en ledarskapsutbildning är en fantastisk chans att utvecklas som människa, chef och ledare. Men det kräver också en del av dig. Du behöver skapa fokus och avsätta tid för reflektion. Du behöver också ha viljan att tillsammans med andra prova de verktyg vi erbjuder. Om du gör det har du mycket att vinna. 

Varför coachande ledarskapsutbildning?  

På en arbetsplats finns en mängd olika människor med lika många behov. En del av dem är lätta att leda, andra lite svårare att nå. De kan uppfattas som både besvärliga och motstridiga. Hur når du fram till dem? Och hur får du med dem i laget? De har precis som alla andra behov av att bli sedda, växa och utvecklas. 

Med ett coachande ledarskap motiverar du dina medarbetare, oavsett personlighetstyp, att utveckla sin kompetens och växa i sin roll. Det innebär att du vägleder och tror på varje individs förmåga att utvecklas i sina arbetsuppgifter och sitt ansvarstagande. 

I vår ledarskap utbildning ligger det coachande ledarskapet som grund. Det är vår övertygelse att gott ledarskap bygger på att visa respekt för sina medarbetare och tro på deras egna förmåga. 

ledarskapsutbildning

Vad kan en ledarskapsutbildning ge mig?

Som chef och ledare har du ett stort ansvar. Du ska leda dina medarbetare, se till att de utvecklas och mår bra, samtidigt som du ska lyssna och bidra till företagets mål. Därav är det viktigt att gå en chef och ledare utbildning för att fortsätta utveckla din ledarskapsförmåga.

På vår utbildning får du:

 • Lära dig leda på ett coachande och hållbart sätt.
 • Utveckla din ledarskapsförmåga och väx, både som person och ledare.
 • Betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda.

Vi öppnar upp för att du ska se vardagliga utmaningar ur ett nyare och större perspektiv. Genom att utveckla din ledarstil och bli trygg i din roll kommer du få kraft och energi att leda dina medarbetare på ett framgångsrikt och hållbart sätt.  

Med dig hem får du inte bara ny kunskap och nya verktyg, utan också insikt om att varje dag lär oss något nytt. Att vi steg för steg lär oss att hantera det vi möter, de uppgifter och frågor vi ställs inför. Och att all denna erfarenhet skapar det goda ledarskap och den djupa glädje som det innebär att åstadkomma något större. 

Dessutom ger vår ledarskapsutbildning dig ett nätverk av chefer och ledare som du över lång tid framöver kommer ha ett fint erfarenhetsutbyte och stöd av. 

När du vill utvecklas – då ses vi!

På Kandidata möts du av ett varmt hjärta och en positiv intention. Vi baserar vårt arbete med Emotionell intelligens och Neuroscience som verktyg.

Det är inget hokus pokus, utan metoder som har vetenskaplig evidens. 

Tanken att vilja – och att ständigt utvecklas – löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi tror på människans förmåga att växa. Du behöver bara få rätt förutsättningar och gärna några verktyg längs vägen. 

Fyll gärna i en intresseanmälan nedan eller ring oss på 08 – 545 85 010!

Intresseanmälan

Ledarskapskurs LedarLyftet – ta ditt ledarskap till nästa nivå

Visste du att lärande och insikter blir som mest kraftfullt när det sker tillsammans med andra – och över tid?

Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder.

Coachande ledarskap i hybrida team

Välkommen till en kurs där vi övar coaching för en hybrid arbetsmiljö. Vi kommer att öva både fysiskt och digitalt och spendera över en månad tillsammans under 22 timmars lärarledda lektioner.