Ledarskapsutbildning – för ett modernt och framgångsrikt ledarskap

Är det dags att ta ditt ledarskap till nästa nivå?

Då kan en ledarskapsutbildning hos Kandidata vara något för dig. Nedanför kan du läsa mer om de ledarskapsutbildningar vi erbjuder och se vilken som passar bäst för dig.

Söker du en ledarskapsutbildning där du kan växa som ledare – och människa? En utbildning där du får verktyg att bygga självständiga och starka lag. Där du får kunskap om hur du bäst leder människor, möten och projekt. Och mod att möta den utveckling vi alla är en del av – vår framtid. Då har vi något för dig.

Ledarskapskurs: LedarLyftet

Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Norden främsta inspiratör, coach och föreläsare Christer Olsson leder med Bodil Jonason en unik utbildning två gånger om året. Livediskussioner, filmer, gruppövning och personlig coaching. Vi har ledare från alla branscher och feedbacken kan inte bli bättre.

Certifiering EQ-i2.0

Ta kontroll över känslan och styr din förmåga att hantera stress, kommunicera autentiskt, skapa bra relationer och må bra.

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder av coacher och rekryterare.

Att samarbeta med sig själv & andra

Välkommen till inspiration och påfyllnad om hur man når nästa nivå i samarbete med sig själv och andra.

Under 10 månader släpper Christer Olsson och Bodil Jonason nya videos, övningar och svarar på frågor från dig som är med. Läs mer om Nästa Nivå som pågår nu.

Därför ska du gå ledarskapsutbildning hos oss

Den som tränar mest blir bäst. Ledarskapsutbildning är som att träna dina muskler och det finns alltid nya situationer som kräver din förmåga att leda.
Vi ger dig som ledare uppdaterad kunskap och en stabil grund att stå på, då vi använder metoder från världens främsta aktörer inom ledarskap. Vi som utbildar träffar dagligen olika verksamheter och har verkligheten som exempel i vår ledarskapsutbildning.
På en ledarskapsutbildning hos oss får du verktygen och kunskapen som krävs för att agera i olika situationer. Du samtalar med andra ledare och vi delar vår erfarenhet om hur vi skapar engagemang och resultat.
Du lär dig mer om ett ledarskap som utvecklar ”ditt sätt” att känna glädje och tänka klarare för att driva organisationens utveckling framåt. När du coachar dina medarbetare utifrån deras förmågor ökar hela teamet ledarskapsförmåga.

Ledarskapskurs – för samarbete och engagemang

Ledarskapet kan enkelt delas in i tre olika förmågor.

Att sätta mål och riktning
Att säkerställa planering och resultat
Men det som får saker att hända, det är förmågan att hantera relationer.

Engagemang och samarbete skapas av tydliga förutsättningar, förmågan att kommunicera och att lyssna med närvaro. 

Ledarens främsta uppgift är att leverera resultat och att utveckla andra. När medarbetare får lov att utvecklas till medansvariga som tar egna initiativ, blir både du och de nöjdare. Med ett coachande ledarskap från dig som chef utvecklar du ditt lag utifrån den uppgift som skall utföras. På våra ledarskapsutbildningar lär du dig hur går från chef till coach

Största delen av jobben idag ägnas åt olika typer av samarbeten för att leverera resultat. Men som du säkert vet kan det hända mycket på en arbetsplats som det inte går att planera för. Personal blir sjuka, projekt ändras eller de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Därav är det minst lika viktigt att vara förberedd på det oväntade som inte går att styra. En ledarskapsutbildning kan ge dig verktyg och visdom om hur du hanterar det oväntade på bästa möjliga sätt. Och vi har verktygen för att förutsäga behov hos olika individer under förändring som vi delar med dig.

Tre skäl att gå en ledarskapsutbildning

Att gå en certifierad ledarskapsutbildning är en investering, både för dig och för företaget.
Här är de tre starka skäl till varför:

Du utvecklar dig själv

Du lär känna dig själv, blir tryggare och får verktyg och metoder att utveckla ditt sätt att leda. Tillsammans med andra ledare får du öva dig på att reflektera, tydliggöra dina perspektiv och se nya möjligheter.

Du lär dig förstå dina medarbetare

Du lär dig förstå olika typer av personligheter, vad det är som driver dem och hur du bäst leder varje enskild individ – och lag – för att nå de mål som ni tillsammans satt upp.

Du ökar engagemang, välmående och resultat

Motiverade medarbetare mår inte bara bättre, de utvecklas också i sin roll och presterar bättre som individ och grupp. Ett starkt ledarskap skapar nöjda medarbetare som i sin tur är avgörande för organisationen på sikt.

Ledarskapsutbildning på distans med närvaro

Att vara chef och ledare innebär mycket ansvar och mycket arbete. Därav kan tiden många gånger vara knapp och det kan vara svårt att åka iväg på en ledarskapsutbildning.
Det är en av anledningarna till varför vi valt att hålla flera av våra ledarskapsutbildningar på distans. På så sätt blir utbildningen lättillgänglig för dig som har svårt att åka iväg p.g.a. arbete.
Samtidigt blir inlärningen starkare när den sker under en längre period och i samtal med andra. Därför är det enligt forskning optimalt att genomföra ledarskapsutbildning under en längre tid, istället för att ta två, tre dagar eller en vecka i ett block.
Vi kommer att samtala med hela gruppen och portionera ut kunskap som gör att den fastnar och förändrar.

För vem passar det att gå en ledarskapsutbildning?

Vår ledarskapsutbildning passar både dig som är ny som chef och dig som är mer erfaren.
På utbildningen får du betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda genom teser och övningar.
Du får forskningsbaserade verktyg som du kan börja använda direkt i din vardag. 

Vad krävs av mig?

Att gå en ledarskapsutbildning är en fantastisk chans att utvecklas som människa, chef och ledare.
Men det kräver också en del av dig. Du behöver skapa fokus och avsätta tid för reflektion.
Du behöver också ha viljan att tillsammans med andra prova de verktyg vi erbjuder i de gruppövningar vi delar. Om du gör det har du mycket att vinna. 

Varför coachande ledarskapsutbildning?  

På en arbetsplats finns en mängd olika människor med lika många behov. En del av dem är lätta att leda, andra lite svårare att nå. De kan uppfattas som både besvärliga och motstridiga. Hur når du fram till dem?
Och hur får du med dem i laget? De har precis som alla andra behov av att bli sedda, växa och utvecklas. 
Med ett coachande ledarskap motiverar du dina medarbetare, oavsett personlighetstyp, att utveckla sin kompetens och växa i sin roll. Det innebär att du vägleder och tror på varje individs förmåga att utvecklas i sina arbetsuppgifter och sitt ansvarstagande. 
I vår ledarskapsutbildning ligger det coachande ledarskapet som grund. Det är vår övertygelse att gott ledarskap bygger på att visa respekt för sina medarbetare och tro på deras egna förmåga. 
Vi kommer att samtala med hela gruppen och portionera ut kunskap som gör att den fastnar och förändrar.

Vad kan en ledarskapsutbildning ge mig?

Som chef och ledare har du ett stort ansvar. Du ska leda dina medarbetare, se till att de utvecklas och mår bra, samtidigt som du ska lyssna och bidra till företagets mål. Därav är det viktigt att gå en chef och ledare utbildning för att fortsätta utveckla din ledarskapsförmåga.

På vår utbildning får du:

Lära dig leda på ett coachande och hållbart sätt som ger energi, glädje och resultat.
Utveckla din unika ledarskapsförmåga med emotionell intelligens och växa, både som person och ledare.
Betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda genom tester och egen coaching.

Vi öppnar upp för att du ska se vardagliga utmaningar ur ett nyare och större perspektiv. Genom att utveckla din ledarstil och bli trygg i din roll kommer du få kraft och energi att leda dina medarbetare på ett framgångsrikt och hållbart sätt.  

Med dig hem får du inte bara ny kunskap och nya verktyg, utan också insikt om att varje dag lär oss något nytt. Att vi steg för steg lär oss att hantera det vi möter, de uppgifter och frågor vi ställs inför. Och att all denna erfarenhet skapar det goda ledarskap och den djupa glädje som det innebär att åstadkomma något större tillsammans.

Dessutom ger vår ledarskapsutbildning dig ett nätverk av chefer och ledare som du över lång tid framöver kommer ha ett fint erfarenhetsutbyte och stöd av. 

När du vill utvecklas – då ses vi!

På Kandidata möts du av ett varmt hjärta och glädje. Vi baserar vårt arbete på Emotionell intelligens, Gallups forskning och det senaste från Neuroscience om hur hjärnan och människor i grupp fungerar. Det är inget hokus pokus, utan metoder som har vetenskaplig evidens.

Tanken att vilja – och att ständigt utvecklas – löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi tror på människans förmåga att växa. Du behöver bara få rätt förutsättningar och gärna några verktyg längs vägen.

Kort om Kandidata

Kandidata är ett konsultbolag med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling. På våra ledarskapsutbildningar får du lära dig att leda på ett coachande och hållbart sätt.

Du får utveckla dina ledaregenskaper och växa, både som person och ledare. Vi har specialiserat oss på tester, personlighetsbedömningar, utveckling och ledarskapsutbildning. Och vi sätter stort värde på att tillsammans med dig skapa en grund för ett modernt och framgångsrikt ledarskap.

ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning – för ett modernt och framgångsrikt ledarskap

Är det dags att ta ditt ledarskap till nästa nivå?
Då kan en ledarskapsutbildning hos Kandidata vara något för dig. Nedanför kan du läsa mer om de ledarskapsutbildningar vi erbjuder och se vilken som passar bäst för dig.

Vi leder dig: Christer Olsson & Bodil Jonason

Ledarskapskurs LedarLyftet – ta ditt ledarskap till nästa nivå

Norden främsta inspiratör, coach och föreläsare Christer Olsson leder med Bodil Jonason en unik utbildning två gånger om året. Livediskussioner, filmer, gruppövning och personlig coaching. Vi har ledare från alla branscher och feedbacken kan inte bli bättre.

Certifiering EQ-i2.0

Ta kontroll över känslan och styr din förmåga att hantera stress, kommunicera autentiskt, skapa bra relationer och må bra.

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder av coacher och rekryterare.

Att samarbeta med sig själv & andra

Välkommen till inspiration och påfyllnad om hur man når nästa nivå i samarbete med sig själv och andra.

Under 10 månader släpper Christer Olsson och Bodil Jonason nya videos, övningar och svarar på frågor från dig som är med. Läs mer om Nästa Nivå som pågår nu.

Därför ska du gå ledarskapsutbildning hos oss

Söker du en ledarskapsutbildning där du kan växa som ledare – och människa? En utbildning där du får verktyg att bygga självständiga och starka lag. Där du får kunskap om hur du bäst leder människor, möten och projekt. Och mod att möta den utveckling vi alla är en del av – vår framtid. Då har vi något för dig.

Den som tränar mest blir bäst. Ledarskapsutbildning är som att träna dina muskler och det finns alltid nya situationer som kräver din förmåga att leda. 

Vi ger dig som ledare uppdaterad kunskap och en stabil grund att stå på, då vi använder metoder från världens främsta aktörer inom ledarskap. Vi som utbildar träffar dagligen olika verksamheter och har verkligheten som exempel i vår ledarskapsutbildning.

På en ledarskapsutbildning hos oss får du verktygen och kunskapen som krävs för att agera i olika situationer. Du samtalar med andra ledare och vi delar vår erfarenhet om hur vi skapar engagemang och resultat.

Du lär dig mer om ett ledarskap som utvecklar ”ditt sätt” att känna glädje och tänka klarare för att driva organisationens utveckling framåt. När du coachar dina medarbetare utifrån deras förmågor ökar hela teamet ledarskapsförmåga.

Här kan du få mer information om våra olika kurser och dess innehåll:

Har du några frågor eller funderingar kring en specifik ledarskapskurs är du välkommen att kontakta oss via e-post eller på telefon.

Kort om Kandidata

Kandidata är ett konsultbolag med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling. På våra ledarskapsutbildningar får du lära dig att leda på ett coachande och hållbart sätt.

Du får utveckla dina ledaregenskaper och växa, både som person och ledare. Vi har specialiserat oss på tester, personlighetsbedömningar, utveckling och ledarskapsutbildning. Och vi sätter stort värde på att tillsammans med dig skapa en grund för ett modernt och framgångsrikt ledarskap.

Ledarskapskurs – för samarbete och engagemang

Ledarskapet kan enkelt delas in i tre olika förmågor. Att sätta mål och riktning, att säkerställa planering och resultat men det som får saker att hända, det är förmågan att hantera relationer. Engagemang och samarbete skapas av tydliga förutsättningar, förmågan att kommunicera och att lyssna med närvaro. 

Ledarens främsta uppgift är att leverera resultat och att utveckla andra. När medarbetare får lov att utvecklas till medansvariga som tar egna initiativ, blir både du och de nöjdare. Med ett coachande ledarskap från dig som chef utvecklar du ditt lag utifrån den uppgift som skall utföras. På våra ledarskapsutbildningar lär du dig hur går från chef till coach

Största delen av jobben idag ägnas åt olika typer av samarbeten för att leverera resultat. Men som du säkert vet kan det hända mycket på en arbetsplats som det inte går att planera för. Personal blir sjuka, projekt ändras eller de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Därav är det minst lika viktigt att vara förberedd på det oväntade som inte går att styra. En ledarskapsutbildning kan ge dig verktyg och visdom om hur du hanterar det oväntade på bästa möjliga sätt. Och vi har verktygen för att förutsäga behov hos olika individer under förändring som vi delar med dig.

Tre skäl att gå en ledarskapsutbildning

Att gå en certifierad ledarskapsutbildning är en investering, både för dig och för företaget. Här är de tre starka skäl till varför:

 • Du utvecklar dig själv
  Du lär känna dig själv, blir tryggare och får verktyg och metoder att utveckla ditt sätt att leda. Tillsammans med andra ledare får du öva dig på att reflektera, tydliggöra dina perspektiv och se nya möjligheter.
 • Du lär dig förstå dina medarbetare
  Du lär dig förstå olika typer av personligheter, vad det är som driver dem och hur du bäst leder varje enskild individ – och lag – för att nå de mål som ni tillsammans satt upp.
 • Du ökar engagemang, välmående och resultat
  Motiverade medarbetare mår inte bara bättre, de utvecklas också i sin roll och presterar bättre som individ och grupp. Ett starkt ledarskap skapar nöjda medarbetare som i sin tur är avgörande för organisationen på sikt.

Ledarskapsutbildning på distans med närvaro

Att vara chef och ledare innebär mycket ansvar och mycket arbete. Därav kan tiden många gånger vara knapp och det kan vara svårt att åka iväg på en ledarskapsutbildning.

Det är en av anledningarna till varför vi valt att hålla flera av våra ledarskapsutbildningar på distans. På så sätt blir utbildningen lättillgänglig för dig som har svårt att åka iväg p.g.a. arbete.

Samtidigt blir inlärningen starkare när den sker under en längre period och i samtal med andra. Därför är det enligt forskning optimalt att genomföra ledarskapsutbildning under en längre tid, istället för att ta två, tre dagar eller en vecka i ett block.

Vi kommer att samtala med hela gruppen och portionera ut kunskap som gör att den fastnar och förändrar.

För vem passar det att gå en ledarskapsutbildning?

Vår ledarskapsutbildning passar både dig som är ny som chef och dig som är mer erfaren. På utbildningen får du betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda genom teser och övningar. Du får forskningsbaserade verktyg som du kan börja använda direkt i din vardag. 

Vad krävs av mig?

Att gå en ledarskapsutbildning är en fantastisk chans att utvecklas som människa, chef och ledare. Men det kräver också en del av dig. Du behöver skapa fokus och avsätta tid för reflektion. Du behöver också ha viljan att tillsammans med andra prova de verktyg vi erbjuder i de gruppövningar vi delar. Om du gör det har du mycket att vinna. 

Varför coachande ledarskapsutbildning?  

På en arbetsplats finns en mängd olika människor med lika många behov. En del av dem är lätta att leda, andra lite svårare att nå. De kan uppfattas som både besvärliga och motstridiga. Hur når du fram till dem? Och hur får du med dem i laget? De har precis som alla andra behov av att bli sedda, växa och utvecklas. 

Med ett coachande ledarskap motiverar du dina medarbetare, oavsett personlighetstyp, att utveckla sin kompetens och växa i sin roll. Det innebär att du vägleder och tror på varje individs förmåga att utvecklas i sina arbetsuppgifter och sitt ansvarstagande. 

I vår ledarskapsutbildning ligger det coachande ledarskapet som grund. Det är vår övertygelse att gott ledarskap bygger på att visa respekt för sina medarbetare och tro på deras egna förmåga. 

ledarskapsutbildning

Vad kan en ledarskapsutbildning ge mig?

Som chef och ledare har du ett stort ansvar. Du ska leda dina medarbetare, se till att de utvecklas och mår bra, samtidigt som du ska lyssna och bidra till företagets mål. Därav är det viktigt att gå en chef och ledare utbildning för att fortsätta utveckla din ledarskapsförmåga.

På vår utbildning får du:

 • Lära dig leda på ett coachande och hållbart sätt som ger energi, glädje och resultat.
 • Utveckla din unika ledarskapsförmåga med emotionell intelligens och växa, både som person och ledare.
 • Betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda genom tester och egen coaching.

Vi öppnar upp för att du ska se vardagliga utmaningar ur ett nyare och större perspektiv. Genom att utveckla din ledarstil och bli trygg i din roll kommer du få kraft och energi att leda dina medarbetare på ett framgångsrikt och hållbart sätt.  

Med dig hem får du inte bara ny kunskap och nya verktyg, utan också insikt om att varje dag lär oss något nytt. Att vi steg för steg lär oss att hantera det vi möter, de uppgifter och frågor vi ställs inför. Och att all denna erfarenhet skapar det goda ledarskap och den djupa glädje som det innebär att åstadkomma något större tillsammans.

Dessutom ger vår ledarskapsutbildning dig ett nätverk av chefer och ledare som du över lång tid framöver kommer ha ett fint erfarenhetsutbyte och stöd av. 

När du vill utvecklas – då ses vi!

På Kandidata möts du av ett varmt hjärta och glädje. Vi baserar vårt arbete på Emotionell intelligens, Gallups forskning och det senaste från Neuroscience om hur hjärnan och människor i grupp fungerar.

Det är inget hokus pokus, utan metoder som har vetenskaplig evidens. 

Tanken att vilja – och att ständigt utvecklas – löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi tror på människans förmåga att växa. Du behöver bara få rätt förutsättningar och gärna några verktyg längs vägen. 

Fyll gärna i en intresseanmälan nedan eller ring oss på 08 – 545 85 010!

Christer Olsson & Bodil Jonason

Ledarskapskurs LedarLyftet – ta ditt ledarskap till nästa nivå

Norden främsta inspiratör, coach och föreläsare Christer Olsson leder med Bodil Jonason en unik utbildning två gånger om året. Livediskussioner, filmer, gruppövning och personlig coaching. Vi har ledare från alla branscher och feedbacken kan inte bli bättre.

Certifiering EQ-i2.0

Ta kontroll över känslan och styr din förmåga att hantera stress, kommunicera autentiskt, skapa bra relationer och må bra.

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder av coacher och rekryterare.

Coachande ledarskap i hybrida team

Välkommen till en kurs där vi övar coaching för en hybrid arbetsmiljö. Vi kommer att öva både fysiskt och digitalt och spendera över en månad tillsammans under 22 timmars lärarledda lektioner.

Intresseanmälan