Identifiera framgångsfaktorer

Grupputveckling

Vill du skapa förutsättningar för gott samarbete i gruppen och säkerställa att alla utvecklas på bästa sätt?

Lär dig att kontinuerligt främja grupputveckling och stärka teamets prestationer.

Styrkor i individ och grupp
Identifiera din grupps unika styrkor och kompetenser utifrån fem-faktor-modellen och emotionell intelligens
Drivkrafter och behov
Vilka drivkrafter dominerar i gruppen och vad behöver ni för spelregler? Vi identifierar behov vid förändring och kommunikationsstilar
Övningar och interaktion
Ta del av interaktiva övningar med kortlek och diskussionsmaterial. Digital interaktiv rapport för gruppdiskussion med visuell illustration

Grupputveckling

Se teamets dynamik i styrkor och svagheter för att diskutera vad som är i balans och vilka spelregler ni behöver ha. Oavsett om du arbetar med ett befintligt team eller inkluderar nya individer är självkännedom och strategier för framgångsrikt samarbete vägen till framgång.
Teamutveckling är en kontinuerlig process med regelbunden avstämning av de gemensamma målen och teamets olika förmågor. Att notera vad man har gjort bra och lära vad som var utmanande i relation till gruppens förmågor säkerställer en stadig och hållbar utveckling. Genom samtalsövningar stärks gruppens samarbete.

HUCAMA Factors Talent Managment System

Framtidssäkra rekrytering och utveckling
Flexibilitet och identifiering av framgångs-faktorer samt organisationens talanger

HUCAMA Factors Role Wheel

Drivkrafter
Kommunikationstil, behov vid förändring
Visualisering av gruppens styrkor och utvecklingsområden

HUCAMA Factors Prediction

Förutse framgång
Identifiera framgångsfaktorer
Unikt kompetensramverk

EQ-i2.0

Emotionell intelligens
Gruppens EQ förmåga att samverka och hantera olika situationer
Svensk normgrupp

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Grupputveckling steg-för-steg

 1. Analys av team

För att förstå vilka drivkrafter och preferenser teamets individer har kartlägger vi nuläget genom en enkel enkät.
Du väljer om du vill göra en snabbare eller längre mer djuplodande analys.
HUCAMA Factors tittar på faktorer som kommunikation, planering, samarbete, innovation och måluppfyllelse.
grupputveckling
grupputveckling

2. Utvecklingsplaner för team

Baserat på resultaten från analysen av teamet och individernas styrkor kan gruppen få en tydlig bild på dess styrkor och eventuella potential för utveckling.
Genom övningar faciliteras samtal för ökad självkännedom och gruppens förmågor. Skratt och uppmuntran blandas med insikter.
Spelregler och utvecklingsplaner skapas för att förbättra teamets funktion och prestation. Det kan inkludera träningsprogram, teamaktiviteter, mentorskap eller enkla uppföljningar för att främja samarbete och kommunikation.

3. Identifiera individuella styrkor och kompetenser

För grupputveckling och skapande av starka team är det viktigt att förstå individuella styrkor och kompetenser.
Vi delar inte in personlighet i färger, utan vi ger unika profiler sammansatta av sexton till fyrtioåtta olika faktorer. Allt bygger på fem-faktor-modellen som är validerad tillsammans med emotionell intelligens.
Antingen så genomförs individuella samtal eller så görs gruppövningar där man identifierar vilka färdigheter teammedlemmar har och hur de kan komplettera varandra för att tillsammans öka teamets prestation.
grupputveckling
grupputveckling

Grupputveckling genom individ

HUCAMA Factors är ett talent management verktyg, med fokus på att identifiera och utveckla medarbetare inom en organisation.
Genom att erbjuda tester för teamanalys och individuella styrkeutvärderingar kan du kartlägga nuläget och skräddarsy utvecklingsplaner för att vårda och optimera ditt teams potential.
Ledarskapsrapporter kan genereras utifrån de frågeformulär individerna redan har svarat på, där förmågan att leda strategiskt, operativt och relationellt illustreras utifrån styrkor och utvecklingsområden.

Styrkebaserad grupputveckling

I stället för att rikta uppmärksamhet mot att korrigera brister och svagheter hos medarbetare, sätter styrkebaserat ledarskap fokus på att identifiera och utveckla individernas unika talanger och styrkor.
Inom styrkebaserat ledarskap är det centralt att förstå och erkänna att varje individ besitter unika styrkor som kan användas på ett positivt sätt för att bidra till både teamets och organisationens övergripande framgång.
Fördelarna med styrkebaserat ledarskap inkluderar ökad motivation och engagemang bland medarbetare, förbättrade prestationer och högre produktivitet, ökad trivsel på arbetsplatsen samt minskad personalomsättning.
grupputveckling
grupputveckling

Grupputveckling själv eller med hjälp

Du väljer om du vill ta hjälp av en av våra certifierade användare eller om du vill bli en själv. Vi kan göra analyser av hela organisationer med våra konsulter eller göra ett mindre upplägg där vi utvecklar ett team på plats tillsammans med dig.
Vår lösning för talent management hjälper dig med hela resan från rekrytering och screening till identifiering av kompetenser i organisationen och vilka du bör utveckla till specifik ledarutveckling.

Samarbete är en framgångsfaktor

Grupputveckling

HUCAMA Factors Talent Managment System

HUCAMA Factors Role Wheel

HUCAMA Factors Prediction

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan