Lednings­grupp i utveckling

I samtal utvecklas gruppen och när det sker kontinuerligt över tid händer det saker. Vi möts under en timme digitalt (eller fysiskt) varje månad under ett år. Effektivt och ett strategiskt energilyft.

För framgångsrikt affärsmannaskap krävs en tydlig målbild och en strategi för hur man tar sig dit. Men det som avgör vem som kommer fram först till målet, det är energinivån. Och då pratar vi inte om att jobba hårt och snabbt. Utan att hålla över tid och finna glädje i att kämpa tillsammans. 

Ofta finns inte tiden att landa det mänskliga, behovet av samhörighet under veckornas arbetsmöten. Och att ta en heldag för grupputveckling kan känna onåbart.

Där för jobbar vi med grupper över tid. En droppe kontinuerlig påfyllning gör samarbetet smidigare och höjer temperaturen.

Du kan ladda ner ett infoblad om vårt upplägg för ett år med en ledningsgrupp. 

Först gör alla deltagare en EQ-barometer på ca 20 minuter och bokar in ett samtal (digitalt) med certifierad EQ-coach. Under det personliga samtalet återkopplas den egna EQ-profilen och reflekterar över vilka framgångsstrategier som hen har störst nytta av.

Vid varje gruppmöte öppnar coachen med en kort forskningsbaserad introduktion inom ledarskap och faciliterar sedan ert samtal.

Gruppen stärks och ni öppnar upp för tankar, idéer och ökat samarbete. Ett strategiskt energilyft.

Välkommen att höra av dig för ett samtal på info@kandidata.se eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Ledningsgrupp i utveckling

I samtal utvecklas gruppen.
När det sker kontinuerligt över tid händer det saker.

Vi möts under en timme digitalt (eller fysiskt) varje månad under ett år.
Effektivt och ett strategiskt energilyft.

Välkommen!

Intresseanmälan