HUCAMA Factors

Prediction Grupp

Identifiera framgångsfaktorer och förutspå teamets prestation.

En mångfacetterad kartläggning av gruppens kompetenser.

Hucama Factors Prediction Grupp
Använd HUCAMA Factors Prediction Grupp för att analysera styrkor och utvecklingsområden inom teamet eller applicera analysen för att driva organisationens framgång och ge din grupp verktygen de behöver för att blomstra och nå sina mål

HUCAMA Factors

Prediction Grupp

Utifrån 48 kompetenser där varje kompetens består av fyra beteenden så rankas förmågorna i gruppen.

Varje individ får sin egen ranking och gruppen summeras. Rapporten kartlägger gemensamma beteenden kopplade till kompetens och framgång.
Analys av gruppens framgångsfaktorer
Rankning av framgångsrika beteenden
Validerad kompetensmall
Profesionell normgrupp
Ett omfattande kompetensramverk med maximal flexibilitet

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Utvärdera information

Strukturera arbetet

Stödja individer

Hantera press

Driva framgång

Skapa lösningar

Integrera med människor

Utöva inflytande

Framgång med HUCAMA Factors Prediction Grupp

HUCAMA Factors Prediction Grupp summerar gruppens gemensamma beteenden kopplade till kompetens och framgång.
Använd rapporten för att kartlägga framgångsfaktorer och utvecklingsbehov.
Rapporten är flexibel och kan anpassas för varje specifik grupp eller standardiseras för att möta organisationens unika krav. Genom att tillämpa den validerade algoritmen kan ni identifiera framgångsfaktorer och förutse prestation på ett tillförlitligt sätt.

Ledningsgrupper och projektteam kan kartlägga specifika framgångsfaktorer i gruppens beteenden relaterade till faktiska resultat.

Förutsäger framgång
Identifierar framgångsfaktorer
Evidensbaserad och validerad modell baserad på Fem-faktor modellen med “work performance” enligt Great-8.
Flexibla filter med översikt och analys

Varför HUCAMA Factors Prediction Grupp?

Omfattande kompetensanalys

Identifiera vilka beteenden som är mest framträdande i gruppen och hur det bidrar till resultaten.

Individuell analys

Varje medlem erhåller en personlig analys, vilket ger insikter i deras specifika
styrkor och utvecklingsområden.

Gruppranking och sammanfattning

Få en övergripande bild av gruppens styrkor och områden som kan förbättras för att maximera framgången.

Anpassade analyser

Skapa egna mallar för det ni vill fokusera på för er framgång.

Denna produkt ingår fritt för certifierade användares kandidater.

Analysera styrkor och utvecklingsområden i teamet

Optimera din utvecklingsprocess och integrera våra validerade gruppanalyser i ditt arbetsflöde. Gå med i gruppen av framåtblickande företag som systematiskt hanterar grupputvecklingen hos oss.”

Grupputveckling

HUCAMA Factors Talent Managment System

HUCAMA Factors Role Wheel

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan