EQ-kurs för team

Här är en aktivitet, kurs och utbildning som kan skräddarsys till din grupp. Vi har lagt upp två halvdagar som kan köras samtidigt eller under en tre-månaders-period för att stärka teamarbetet och öka leveranserna. Hållbarhet, välmående och glädje med en utvecklad förståelse för hur jag påverkar mig själv och andra.

Alla deltagare får först göra en EQ-barometer på ca 20 minuter och bokar in ett samtal (digitalt) med en certifierad EQ-coach.

Under samtalet återkopplas den egna EQ-profilen och tillsammans reflekteras över vilka
framgångsstrategier som individen har störst nytta av.

Hela gruppen möts under en sammanhängande eftermiddag och förmiddag för att både inspireras, utbildas och öva sin förmåga i emotionell intelligens. Eller så lägger ni upp det i två till tre block under tre månader, ni vet bästa vad som passar er.

Du kan ladda ner ett informationsblad här.

Den största delen i denna kurs är att reflektera och diskutera runt vårt samarbete. Vad har jag för behov och vad är mitt bidrag till gruppen.

Innan varje övning går vi igenom vad forskningen säger och ger modeller för att förstå och utvecklas. 

  • Den sociala varelsen och känslan – vår hjärna.
  • Vad Emotionell Intelligens (EQ) är och
    forskningen relaterat till välmående och samarbete.
  • Kognition och Känsla – hur jag balanserar bra beslut.
  • Vi är olika! Och det är en möjlighet! Personlighet och preferenser gör att vi ser världen lite olika.
  • Empati och den andres perspektiv. 
  • Att utveckla min EQ.
  • Att hantera känslan, minska dåliga och öka de bra.
  • Samarbete och mitt bidrag.

Den EQ-barometer vi använder är EQ-i2.0 som är ett  verktyg som fokuserar på 15 förmågor. De är valda enligt forskning på vad de människor gör, tänker och känner som i högre utsträckning som når sina egna mål. 

Här mäter vi vår egen förmåga till Självinsikt. Hur transparant jag är på att Uttrycka mig, min förmåga att Bygga hållbara relationer samt Stresshantering och Beslutsfattande.

Alla deltagare får en egen handlingsplan i skrift och ett samtal med en Coach. Under kursen använder vi insikterna från EQ-barometern och identifierar gruppens framgångsstrategier. 

Ett bra samarbete är en konkurrensfördel och skapar välmående. 

Hör av dig på info@kandidata.se så lägger vi upp er plan.

Kursinformation

Nivå: Teamaktivitet

Kurslängd: Personlig coaching 1 timme + 2 halvdagar

Datum: enligt överenskommelse.

Kursavgift: enligt offert och antal deltagare.

Kursledare: Bodil Jonason, EQ Trainer, NLP Master, Brain Based Coach (ICF), GallupStrenghts Coach

Intresseanmälan