Ledarlyftet

Med Ledarlyftet utvecklar du ditt ledarskap och får verktygen till att engagera, motivera och coacha dina medarbetare, samt hur du skapar en stark teamkänsla där alla strävar mot samma mål. Möt Christer Olsson och Bodil Jonason och väx i ditt ledarskap.

Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Fördelar med kursen

 • Hantera dig själv med emotionell intelligens
 • Sociala hjärnan och våra behov
 • Identifiera styrkor och behov i teamet
 • Ökad förståelse för gruppdynamik
 • Bygg engagemang
 • Koppla värderingar som gör skillnad 
 • Coacha och ge feedback 
 • Growth Mindset för lärande

Du kommer att bli inspirerad och få exempel från verkligheten, då vi jobbar dagligen ute i olika organisationer.

Kursen passar för dig som är:

 • Chef
 • Entrepenör
 • HR-speciliast
 • Projektledare

Kursen innehåll

Inspelat material att ta del av under kursen, lärarlett under 18 timmar och egna övningar. Vi diskuterar dina utmaningar och löser dem tillsammans.

Sociala Hjärnan: Ledarskapets främsta uppgift är att skapa psykologisk trygghet där vi vågar vara autentiska. Vi lär dig hur.

Personlig Coach: Med självinsikt och reflektion för hur du är framgångsrik, stärks ditt ledarskap med emotionell intelligens.

Skapa Engagemang: Våra deltagare har tagit hem dessa övningar direkt för att mäta gruppens nuläge och sätta strategier för ökat engagemang.

Mål och Värderingar: Att få alla att gå åt samma håll är en konst. Detta kan du göra direkt hemma med din grupp.

Skapa starkt samarbete: Teambuilding och teamutveckling är olika saker och här får du verktyg som profilerar dig och ditt team.

Feedback, Coachning och Growth Mindset Lärande organisationer är både ett mindset, rutiner och kommunikation.

Visste du att lärande och insikter blir som mest kraftfullt när det sker tillsammans med andra – och över tid?

Just därför har vi skapat en LedarLyftet, en tre månaders lång ledarskapsutbildning, där du tillsammans med andra får fylla på med kunskap och inspiration blandat med egna övningar i vardagen. I LedarLyftet kommer du att träffa andra ledare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med.

Christer Olsson är en av Sveriges absolut mest anlitade föreläsare och inspiratör inom ledarskap. Med 30 år i bagaget som ledarskapskonsult och personlig coach till Nordens mest välkända företagsledare har han hundratals exempel från verkligheten som han delar till dig.

Tillsammans med Bodil Jonason som är utbildad inom beteendevetenskap och hjärnan samt har egen erfarenhet som chef under 20 år på internationella tjänster så blandar de forskning, praktik och förenklade modeller som du kan applicera direkt i din vardag.

Vi träffar dig virtuellt varannan till var tredje vecka, men vi ses även en heldag tillsammans. Under kursen får du en egen belysning av dina unika styrkor, din EQ-profil och ett personligt samtal med en egen coach.

Vad ingår i LedarLyftet?

På ett enkelt och konkret sätt får du lära dig hur människor känner, tänker och agerar i olika situationer. Vi ger dig insikt om våra grundläggande behov och hur vår hjärna fungerar. 

Sen applicerar vi det på praktiska modeller för att utveckla välmående och prestation.

Genom övningar får du förståelse för hur du knyter individens värderingar till företaget och kommunicerar givna mål. Du får kunskap om hur du skapar engagemang hos såväl individen som gruppen och hur du både bygger och utvecklar det gemensamma laget. Vi går igenom gruppdynamik, fallgropar med grupper och hur du hanterar det.

Under tre månader får du tillsammans med andra fylla på med kunskap och inspiration, blandat med egna övningar i vardagen. Under kursen får du diskutera dina erfarenheter med andra ledare som du nätverkar med. 

Innehållet i LedarLyftet är baserat på vetenskap. Vi är certifierade av – och hämtar våra modeller från – världens främsta aktörer. Vi delar med oss av våra bästa verktyg för organisationsutveckling och ledare, blandat med vår egen erfarenhet av att verka i affärsvärlden.

Under kursens gång får du också ett coachsamtal med en egen EQ-profil som du har användning av för att ta fram egna strategier för ditt ledarskap.  Denna del är mycket uppskattad av våra deltagare då vi identifierar dina framgångsfaktorer och hur du kan ta nästa steg i din utveckling.

Avsnitt i LedarLyftet

Den sociala hjärnan

Vi överlever som individ som del av en grupp och vår förmåga att samarbeta – eller inte samarbeta – avgör vårt välmående och resultat. Du får insikt om våra grundläggande behov och hur hjärnan fungerar. Ledarskapets främsta uppgift är att skapa en miljö med psykologisk trygghet där vi vågar vara autentiska och oss själva.

Ett samarbete där vi litar på varandra och utmanar det vi inte förstår eller inte håller med om. När vi förstår vad hjärnan prioriterar kan vi skapa strategier för att må och prestera bättre, som individ och grupp.

Personlig EQ barometer med coach

Hur du ser på dig själv och hur du recenserar dig själv kommer att avgöra din tolkning av verkligheten. Tillsammans med en certifierad coach får du tillfälle att reflektera över hur du tenderar att ta dig fram i livet. Och om det är något du vill göra annorlunda? Att slippa vara perfekt i alla lägen och bjuda på att vara mänsklig. Då är det enklare att hantera livets utmaningar och stress.  

Du får en egen rapport att reflektera över med anpassade tips för att stärka din empati för dig själv och andra.

Skapa engagemang

Att bli sedd, uppskattad och att vara behövd ger oss glädje och energi. Engagemang skapas även av struktur, tydliga roller och förutsättningar för att göra sitt jobb. När vi känner att någon bryr sig om oss på riktigt, bortom arbetsuppgiften så ger vi även tillbaka. Såklart!

När vi tillsammans diskuterar hur vi tar oss mot målet skapas engagemang och bättre lösningar. Kvaliteten på våra tjänster blir bättre och våra kunder nöjdare. Gallup har under lång tid forskat kring just engagemang och skapat enkla frågor inom olika områden som hjälper dig att öka engagemanget.

De ledare som är med på vår kurs har tagit hem dessa övningar direkt och kunna mäta nuläge och sätta strategier för vad som skall stärkas först.

Mål och Värderingar

Att få alla att gå åt samma håll är en konst. Genom att skapa en gemensam världsbild för var vi befinner oss och vad vi skall förvänta oss så skapar vi förutsättningar för samarbete mot målen.

När vi håller öppna samtal för att involvera alla kollegor så skapas samförstånd och förtydliganden. I denna del går vi igenom hur rätt kommunikation kan få alla med oss.

Du lär dig att balansera mellan att skapa tydlighet och förenklingar, mot att dyka ner till djupet med viktiga detaljer. Vi gör övningar som du själv kan ta hem till det egna teamet. 

Skapa starkt samarbete

Teambuilding och teamutveckling är olika saker som båda kräver sitt fokus och strategi. Det krävs olika kompetenser i laget för att utföra uppdraget och vi har tillgång till verktyg som profilerar kompetenser och förmågor baserat på 30 års forskning. Du får en kartläggning på dina unika förmågor och hur du är lik eller olik andras sätt att se på sig själva.

Allt börjar med självinsikt. Vilka förmågor har jag och vad behöver jag i ett samarbete? Du får en egen rapport av dina styrkor och utvecklingsområden, samt övningar på hur man stärker ett lag.  I detta avsnitt belyser vi beteenden i gruppdynamik och dess fallgropar, som du som ledare och chef behöver vara medveten om.

Feedback, Coachande ledarskap och Growth Mindset

Det bästa vi kan göra är att utveckla vår förmåga att reflektera och hitta nya lösningar. Ledarens uppgift är att träna medarbetarna att lösa problem själva. Med några enkla vanor och få frågor så öppnar du upp för ett lärande.

Vi går igenom forskningen om Growth Mindsetsom ger oss tips på hur vi alla kan nå vår fulla potential, när vi förstår att det är mycket mer tillfredsställande och framgångsrikt att fokusera på att ständigt lära, än att leva upp till att vara bäst.

En lärande organisation skapas genom att vi tränar att notera vad vi lärt oss och vad vi kan göra annorlunda nästa gång. Det finns inga misstag, det finns bara lärdomar. 

Ledarlyftet på distans

Genom att gå kursen på distans ges du friheten att välja själv var du vill befinna dig. Vi förstår att som chef & ledare kan tiden vara knapp och det kan vara svårt att få utrymme för en utbildning som sker på annan ort under sin arbetstid. 

Vi genomför alla våra utbildningar digitalt för att kunna tillhandahålla ett längre och pågående lärande. När vi har möjlighet att träffas under flera tillfällen över tid tillsammans med andra så blir den lärande effekten mycket större.

Vi har skapat en kurs som är virtuell där vi träffas online varannan eller var tredje vecka i grupp för att utbyta och få ny kunskap. Däremellan har du chans att göra övningar och fundera på kammaren för att kunna komma tillbaka med dina nya frågor eller insikter. I slutet av kursen har vi en heldag där vi får mötas i övningar och glädjas över de nya kontakter som skapats. Vi har deltagare från hela Sverige, just av den anledningen att vi är hybrida.

Våga Veckla Ut Dig! Christer Olsson delar sin erfarenhet under tre månader med dig som är med.

För vem passar LedarLyftet?

Ledarlyftet passar såväl dig som är erfaren ledare, ny som chef, projektledare eller HR specialist. Det viktigaste är att du är öppen och reflekterande och villig att dela med dig av dina frågor och tankar till andra. Som de sociala varelser vi är, lär vi oss när vi lyssnar på varandras utmaningar och lösningar.

Vi har deltagare som är VD i entreprenörsföretag, HR-chefer, säljchefer, marknadschefer och många projektledare i både offentlig och privat regi. Det vi har gemensamt är intresset ledarskap och att växa som individer för vårt lag.

Vad krävs av mig under en kursen?

Att gå Ledarlyftet är en fantastisk chans att utvecklas som människa, ledare och chef på distans. Men det kräver också en del av dig. Du behöver skapa fokus och avsätta tid för reflektion. Du behöver också ha viljan att tillsammans med andra prova de verktyg vi erbjuder. Om du gör det har du mycket att vinna. 

Lärande och insikter blir som mest kraftfullt när den sker tillsammans med andra och över tid. Vi är helt enkelt sociala varelser.

Därför har vi lagt upp en förändringsresa där du under 3 månader tillsammans med andra får fylla på med kunskap och inspiration blandat med egna övningar i vardagen. Det kommer att hända mycket under denna tid.

Du kommer att träffa andra ledare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med. Allt sker virtuellt där vi träffas varannan till var tredje vecka och bygger vidare på vad vi har lärt oss. Du kommer att få en mindre diskussionsgrupp som träffas mellan de gemensamma tillfällena där ni får frågor att jobba med. Under kursens gång gör du även en egen belysning av dina unika styrkor, din EQ-profil och har ett personligt samtal med en coach.

ledarskapskurs-ledarlyftet

Du som vill ta med hela din grupp på en ledarskapsresa eller vara med på nästa öppna kurs som börjar i September 2023. Skicka en intresseanmälan nedan för att säkra din plats.

Referenser från tidigare kursdeltagare

Kursinformation

Nivå:
Erfaren ledare, Ny som chef, HR specialist

Kurslängd: 
3 mån med 6 kurstillfällen (Kursstart 5e Mars 2024)
Digitalt via Zoom (En heldag på plats, Stockholm)

Totalt 18 timmar med dina experter

Kursavgift:
21.500 + moms

Grupprabatt:
10% om fler från samma organisation deltar.

Kursledare
Christer Olsson, Senior Executive Coach, författare och föreläsare.
Bodil Jonason, Neuroscience Coach, Gallup Strenghts Coach, NLP Master, EQ-trainer.

Intresseanmälan