Ledarskapskurs LedarLyftet – ta ditt ledarskap till nästa nivå

Visste du att lärande och insikter blir som mest kraftfullt när det sker tillsammans med andra – och över tid? Just därför har vi skapat Ledarlyftet, en tre månaders lång ledarskapsutbildning, där du tillsammans med andra får fylla på med kunskap och inspiration blandat med egna övningar i vardagen. I LedarLyftet kommer du att träffa andra ledare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med. Vi träffas virtuellt varannan till var tredje vecka, men vi ses även en heldag tillsammans. Under kursen får du även en egen belysning av dina unika styrkor, din EQ-profil och ett personligt samtal med en egen coach.

Ledarskapsutbildning

Vad ingår i vår ledarskapskurs LedarLyftet?

Med kraftfulla verktyg får du kunskap att leda att dig själv och andra. På ett enkelt och konkret sätt får du lära dig hur människor känner, tänker och agerar i olika situationer. Vi ger dig insikt om våra grundläggande behov och hur vår hjärna fungerar. 

Genom övningar får du förståelse för hur du knyter individens värderingar till företaget och kommunicerar givna mål. Du får kunskap om hur du skapar engagemang hos såväl individen som gruppen och hur du bygger och utvecklar det gemensamma laget. Vi går också igenom gruppdynamik och fallgropar. 

Under tre månader får du tillsammans med andra fylla på med kunskap och inspiration, blandat med egna övningar i vardagen. Under kursen får du träffa andra ledare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med. 

Innehållet i vår ledarskapskurs LedarLyftet är baserat på vetenskap. Vi är certifierade av – och hämtar våra modeller från – världens främsta aktörer. Vi delar med oss av våra bästa verktyg för organisationsutveckling och ledare, blandat med vår egen erfarenhet av att verka i affärsvärlden.

Under kursen får du också ett coachsamtal med en egen EQ-profil som du har användning av för att ta fram egna strategier för ditt ledarskap. 

 

 

Delar ur kursinnehållet i LedarLyftet:

Den sociala hjärnan

  • Du får insikt om våra grundläggande behov och hur hjärnan fungerar. När vi förstår vad hjärnan prioriterar kan vi skapa strategier för att må och prestera bättre, som individ och grupp.

Personlig EQ barometer med coach

  • Tillsammans med en certifierad coach får du ett samtal kring din förmåga att relatera till dig själv och andra, samt hur du hanterar livets utmaningar och stress.

Skapa engagemang

  • När vi är en engagerade som individ och grupp ökar vårt välmående och prestation. Kvaliteten på våra tjänster blir bättre och våra kunder nöjdare. Gallup har under lång tid forskat kring just engagemang och skapat enkla frågor inom olika områden som hjälper dig att öka engagemanget.

Mål och Värderingar

  • Att få alla att gå åt samma håll är en konst. Det kräver både en insikt om hur vi på ett effektivt sätt kommunicerar mål och hur de hänger ihop med organisationens och individens värderingar. Vi gör övningar som du själv kan ta hem till det egna teamet. 

Skapa starkt samarbete

  • Det krävs kompetens att bygga lag – och utveckla dem. Allt börjar med självinsikt. Vilka förmågor har jag och vad behöver jag i ett samarbete? Du får en egen belysning av dina styrkor och utvecklingsområden, samt perspektiv på hur man stärker ett lag. Vi belyser även gruppdynamik och fallgropar, som du som ledare behöver vara medveten om.

Feedback, Coachande ledarskap och Growth Mindset

  • Det bästa vi kan göra är att utveckla vår förmåga att reflektera och hitta nya lösningar. Ledarens uppgift är att träna medarbetarna att lösa problem själva. Vi går igenom forskningen om Growth Mindset. Och ger dig insikt om vilken typ av frågor och förhållningssätt som är bäst vid feedback och coaching.

 

Ledarskapsutbildning

För vem passar LedarLyftet?

Vår ledarskapskurs passar såväl dig som är erfaren ledare, ny som chef eller HR specialist. På utbildningen får du betydelsefull kunskap om både dig själv och ditt sätt att leda. Du får också verktyg som du kan börja använda direkt i din vardag. 

Vad krävs av mig?

Att gå en ledarskapskurs är en fantastisk chans att utvecklas som människa, chef och ledare. Men det kräver också en del av dig. Du behöver skapa fokus och avsätta tid för reflektion. Du behöver också ha viljan att tillsammans med andra prova de verktyg vi erbjuder. Om du gör det har du mycket att vinna. 

Lärande och insikter blir som mest kraftfullt när den sker tillsammans med andra och över tid. Vi är helt enkelt sociala varelser. Därför har vi lagt upp en förändringsresa där du under 3 månader tillsammans med andra får fylla på med kunskap och inspiration blandat med egna övningar i vardagen. Du kommer att träffa andra ledare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med. Allt sker virtuellt där vi träffas varannan till var tredje vecka och bygger vidare på vad vi har lärt oss. Under kursen får du även en egen belysning av dina unika styrkor, din EQ-profil och ett personligt samtal med en egen coach.

Du som vill ta med hela din grupp på en ledarskapsresa eller vara med på nästa öppna kurs som börjar i September 2022. Skicka en intresseanmälan nedan för att säkra din plats.

Kunder under 2021-22

 

Ledarskapskurs LedarLyftet

LedarskapsKurs - Ledarlyftet

Nivå: Erfaren ledare, Ny som chef, HR specialist

Kurslängd: 3 mån med 6 kurstillfällen (Kursstart 13 September)

Digitalt via Zoom (En heldag på plats, Stockholm)

 

Totalt 18h med främsta ledarskapsutvecklare

Kursavgift: 19.500 + moms

Grupprabatt: 10% om fler från samma organisation deltar.

Kursledare: Christer Olsson, Senior Executive Coach, författare och föreläsare.

Bodil Jonason, Neuroscience Coach, Gallup Strenghts Coach, NLP Master, EQ-trainer.

Referenser från tidigare kursdeltagare


”Min hjärna gick verkligen på högvarv under dagens kurspass och jag
är uppfylld med konkreta idéer inför samtal jag kommer behöva ha
inom kort. När ni delar med er av er kunskap och erfarenhet som i
denna kurs så hjälper ni ju inte bara oss som enstaka individer/ledare
att utvecklas och bli trygga, det ger ju även ringar på vattnet i form av
att andra som jobbar i våra företag/föreningar/familjer kommer bli
sedda och stärkta i någon form”


”Jag hade ett magiskt medarbetarsamtal igår, och jag är säker på att
det inte hade gått till på samma sätt om det hade ägt rum innan
kursstarten. Så två stycken gick igår hem lyckliga från jobbet trots att
bara en gått kurs.”

 

”För mig fungerar upplägget mycket bra. Bra blandning av era
respektive korta föreläsningar och våra gruppuppgifter. Bra att ha en
fast grupp och att ha korta uppgifter i nya grupper.”


”Det jag mest har tagit med mig från kursen är kultur och
värderingsbiten som jag har omvandlat till en utbildning för våra 200
medarbetare. Så vi har satt en plan för 2022 att stärka våra team med
en stark och enig kultur som börjar hos ledningen; leva som man lär.”