Ledarlyftet

Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Uppnå ditt fulla potential med vårt ledarskapsprogram och lär dig att skapa och leda framgångsrika team

Distansutbildning med en heldag i Stockholm

Vi träffas virtuellt varannan till var tredje vecka

Vi delar vår erfarenhet under tre månader med 5 kursmoment

Nästa kurstart:
10 sep HT 2024

Utveckla ditt ledarskap tillsammans med Sveriges främsta coacher💡

Tillsammans med andra inspireras du av Christer Olsson och Bodil Jonason med praktiska övningar för din vardag.

Referenser från tidigare kursdeltagare

Världsklass – motiverad och inspirerad! Jag känner mig relativt trygg som ledare i grunden vilket gjort att jag verkligen kunnat tagit till mig av det ni delgett och det har gått rakt in och gett mig djupare förståelse och insikter. Grymt inspirerad till att fortsätta leda mig själv och leda andra – tack för det.

Åsa Stafberg, Chef

Länsförsäkringar Uppsala

Efter många år som ledare så ger ”LedarLyftet” exakt den knuff man behövde. Handfasta verktyg blandat med viktigt nätverkande. Så värdefullt att träffa människor med liknande ledarskapsdilemman. Alla är vi olika och tillsammans blir vi starka. Tack Bodil och Christer för er energi och inspiration. ”

Alexandra Fast

Försvarsmaken

Det jag verkligen har tagit med mig från utbildningen är hur viktig den sociala tryggheten är för att bygga bra team. Jag har det på agendan dagligen och jag ser att det ger resultat. Jag bytte ju jobb och fick ett nytt team, i början var det trevande men nu börjar alla vara trygga med varandra och jag har aldrig tidigare lyckats skapa ett team där alla är så öppna mot varandra, det är underbart.

Victor, Head of Logistics

Stadium

Stort tack till dig Bodil och Christer för denna lärorika resa ni tagit med mig och alla andra på! Tack för alla inspirerande och lärorika tips, uppmaningar och påminnelser – jag är övertygad om att ingen har lämnat denna kurs oberörd ❤ Så tack för ert engagemang och för att ni verkligen brinner för att göra skillnad i ledarskapet – ni gör skillnad!

Kristina Berggren

SECTRA

Jag hade ett magiskt medarbetarsamtal igår, och jag är säker på att det inte hade gått till på samma sätt om det hade ägt rum innan kursstarten. Så två stycken gick igår hem lyckliga från jobbet trots att bara en gått kurs.

Lisa Lundström, VD

Electroheat

För mig fungerar upplägget mycket bra. Bra blandning av era respektive korta föreläsningar och våra gruppuppgifter. Bra att ha en fast grupp och att ha korta uppgifter i nya grupper.

Lars

Statens Servicecenter

För mogna ledare som vill ta sitt ledaskap till en ny nivå! Eller har du förstått vikten av empati hos en ledare då ska du inte missa Ledarlyftet.

Linda Grundberg

Folksam

Nästan så jag tänker tillbaka på något från kursen varje dag. Inte många kurser som följer en så intensivt efter kursavslut. Känns inte bara som jag lärde mig saker utan vissa delar blev en naturlig del i hur jag är och tänker i vardagen.

Markus L

Data Engineer

Ledarlyftet

Ledarlyftet är ett ledarskapsprogram för att stärka din förmåga att engagera, motivera och coacha medarbetare.
Få nya ledar-verktyg
Stärk dig själv
Nätverka och utbyt erfarenheter
Kursen passar dig som är:
Chef
Entrepenör
HR-specialist
Projektledare
Fördelar med vår ledarskapsutbildning:
Förstå hjärnans sociala drivkrafter och din emotionella intelligens i ledarskapet. Genom övningar lär du dig koppla individuella värderingar till företaget och kommunicera tydliga mål.
Vi ger dig verktyg för att skapa engagemang hos både individer och grupper samt bygga och utveckla ett starkt team. Vi går igenom gruppdynamik, fallgropar med grupper och hur du hanterar dem.
Vi diskuterar dina utmaningar och hittar lösningar tillsammans. Under kursens gång får du också ett coachsamtal med en egen EQ-profil som du har användning av för att ta fram egna strategier för ditt ledarskap.
Du kommer att få inspirerande exempel från verkligheten då vi dagligen arbetar direkt ute i olika organisationer.

Kursledare


Christer Olsson

En av Sveriges absolut mest anlitade föreläsare och inspiratör inom ledarskap. Med 30 år i bagaget som ledarskapskonsult och personlig coach till Nordens mest välkända företagsledare har han hundratals exempel från verkligheten som han delar till dig.


Bodil Jonason

Tillsammans med Bodil Jonason som är utbildad inom beteendevetenskap och hjärnan samt har egen erfarenhet som chef under 20 år på internationella tjänster så blandar de forskning, praktik och förenklade modeller som du kan applicera direkt i din vardag.

Kursinformation:
Kurslängd: 3 månader
Kursmoment: 5 tillfällen
Kursdatum:
10 sep 9.00 -12.00 (Digitalt)
23 sep 8.30 – 11.00 (Digitalt)
22 okt 8.30 – 11.00 (Digitalt)
12 nov Heldag i Stockholm
10 dec 8.30 – 11.30 (Digitalt)
Pris:
22.500 + moms

Våga veckla ut dig! Christer Olsson delar sin erfarenhet under tre månader med dig som är med.

Du som vill ta med hela din grupp på en ledarskapsresa eller vara med på nästa öppna kurs som börjar i september 2024.

Skicka en intresseanmälan nedan för att säkra din plats.

Vad ingår i LedarLyftet?

På ett enkelt och konkret sätt får du lära dig hur människor känner, tänker och agerar i olika situationer.

Sociala hjärnan
Ledarskapets främsta uppgift är att skapa psykologisk trygghet där vi vågar vara autentiska. Vi lär dig hur.
Personlig coach
Med självinsikt och reflektion för hur du är framgångsrik, stärks ditt ledarskap med emotionell intelligens.
Skapa engagemang
Övningar du kan använda direkt för att mäta gruppens nuläge och sätta strategier för ökat engagemang.
Mål och värderingar
Att få alla att gå åt samma håll är en konst. Detta kan du göra direkt hemma med din grupp.
Skapa starkt samarbete
Teambuilding och teamutveckling är olika saker och här får du verktyg som profilerar dig och ditt team.
Feedback och coachning
Lärande organisationer är både ett mindset, rutiner och kommunikation.

Ledarlyftet på distans

Genom att ta kursen online får du flexibiliteten att välja var du vill delta. Vi förstår att din tid som chef och ledare är begränsad, och det kan vara utmanande att hitta tid för utbildning som kräver närvaro på en annan plats under arbetstid.
Vi genomför alla våra utbildningar digitalt för att erbjuda ett längre och kontinuerligt lärande. Genom att träffas online varannan eller var tredje vecka i en virtuell grupp kan vi maximera den inlärningseffekten när vi delar erfarenheter och kunskap över tid.
Vår kursstruktur ger dig möjlighet att göra övningar och reflektera mellan sessionerna för att sedan komma tillbaka med nya frågor eller insikter. Avslutningsvis har vi en heldag där vi möts för praktiska övningar och glädjen över nya kontakter. Vår hybridapproach gör det möjligt för deltagare från hela Sverige att delta.

För vem passar Ledarlyftet?

Ledarlyftet är passar såväl för dig med erfarenhet som ledare och för de som är nya. Det centrala är att du är öppen och reflekterande samt villig att dela dina frågor och tankar med andra.
Våra deltagare inkluderar VD:ar i entreprenörsföretag, HR-chefer, säljchefer, marknadschefer och många projektledare från både offentlig och privat sektor.
Det som förenar oss är vårt gemensamma intresse för ledarskap och strävan att växa som individer för våra team. Eftersom vi som sociala varelser lär oss genom att lyssna på varandras utmaningar och lösningar, skapar vi en gemensam plattform för tillväxt.

Vad krävs av mig under kursen?

Att delta i Ledarlyftet är en fantastisk möjlighet att utvecklas som individ, ledare och chef, allt på distans. Men det kräver också engagemang från din sida.
Det är viktigt att du skapar fokus och avsätter tid för reflektion samt är villig att tillsammans med andra utforska de verktyg vi tillhandahåller. Om du gör det, kommer du att få mycket tillbaka.
Därför har vi skapat en förändringsresa som sträcker sig över 3 månader där du, tillsammans med andra, får ta del av kunskap och inspiration kombinerat med egna övningar i din vardag.
Det kommer att hända mycket under denna period. Du kommer att möta andra ledare med vilka du kan utbyta erfarenheter och skapa nätverk samt dessutom kommer du att ingå i en mindre diskussionsgrupp som träffas mellan de gemensamma tillfällena för att arbeta med givna frågeställningar.

Avsnitt i LedarLyftet

Den sociala hjärnan

Vi överlever som individ som del av en grupp och vår förmåga att samarbeta – eller inte samarbeta – avgör vårt välmående och resultat. Du får insikt om våra grundläggande behov och hur hjärnan fungerar. Ledarskapets främsta uppgift är att skapa en miljö med psykologisk trygghet där vi vågar vara autentiska och oss själva.

Ett samarbete där vi litar på varandra och utmanar det vi inte förstår eller inte håller med om. När vi förstår vad hjärnan prioriterar kan vi skapa strategier för att må och prestera bättre, som individ och grupp.

Personlig EQ barometer med coach

Hur du ser på dig själv och hur du recenserar dig själv kommer att avgöra din tolkning av verkligheten. Tillsammans med en certifierad coach får du tillfälle att reflektera över hur du tenderar att ta dig fram i livet. Och om det är något du vill göra annorlunda? Att slippa vara perfekt i alla lägen och bjuda på att vara mänsklig. Då är det enklare att hantera livets utmaningar och stress.

Du får en egen rapport att reflektera över med anpassade tips för att stärka din empati för dig själv och andra.

Skapa engagemang

Att bli sedd, uppskattad och att vara behövd ger oss glädje och energi. Engagemang skapas även av struktur, tydliga roller och förutsättningar för att göra sitt jobb. När vi känner att någon bryr sig om oss på riktigt, bortom arbetsuppgiften så ger vi även tillbaka. Såklart!

När vi tillsammans diskuterar hur vi tar oss mot målet skapas engagemang och bättre lösningar. Kvaliteten på våra tjänster blir bättre och våra kunder nöjdare. Gallup har under lång tid forskat kring just engagemang och skapat enkla frågor inom olika områden som hjälper dig att öka engagemanget.

De ledare som är med på vår kurs har tagit hem dessa övningar direkt och kunna mäta nuläge och sätta strategier för vad som skall stärkas först.

Mål och Värderingar

Att få alla att gå åt samma håll är en konst. Genom att skapa en gemensam världsbild för var vi befinner oss och vad vi skall förvänta oss så skapar vi förutsättningar för samarbete mot målen.

När vi håller öppna samtal för att involvera alla kollegor så skapas samförstånd och förtydliganden. I denna del går vi igenom hur rätt kommunikation kan få alla med oss.

Du lär dig att balansera mellan att skapa tydlighet och förenklingar, mot att dyka ner till djupet med viktiga detaljer. Vi gör övningar som du själv kan ta hem till det egna teamet.

Skapa starkt samarbete

Teambuilding och teamutveckling är olika saker som båda kräver sitt fokus och strategi. Det krävs olika kompetenser i laget för att utföra uppdraget och vi har tillgång till verktyg som profilerar kompetenser och förmågor baserat på 30 års forskning. Du får en kartläggning på dina unika förmågor och hur du är lik eller olik andras sätt att se på sig själva.

Allt börjar med självinsikt. Vilka förmågor har jag och vad behöver jag i ett samarbete? Du får en egen rapport av dina styrkor och utvecklingsområden, samt övningar på hur man stärker ett lag.  I detta avsnitt belyser vi beteenden i gruppdynamik och dess fallgropar, som du som ledare och chef behöver vara medveten om.

Feedback, Coachande ledarskap och Growth Mindset

Det bästa vi kan göra är att utveckla vår förmåga att reflektera och hitta nya lösningar. Ledarens uppgift är att träna medarbetarna att lösa problem själva. Med några enkla vanor och få frågor så öppnar du upp för ett lärande.

Vi går igenom forskningen om Growth Mindsetsom ger oss tips på hur vi alla kan nå vår fulla potential, när vi förstår att det är mycket mer tillfredsställande och framgångsrikt att fokusera på att ständigt lära, än att leva upp till att vara bäst.

En lärande organisation skapas genom att vi tränar att notera vad vi lärt oss och vad vi kan göra annorlunda nästa gång. Det finns inga misstag, det finns bara lärdomar. 

Kursinformation

Nivå:
Erfaren ledare, Ny som chef, HR specialist

Kurslängd: 
3 mån med 5 kurstillfällen (Kursstart 10:e September 2024)
Digitalt via Zoom (En heldag på plats, Stockholm)

Totalt 18 timmar med dina experter

Kursavgift:
22.500 + moms

Grupprabatt:
10% om fler från samma organisation deltar.

Kursledare
Christer Olsson, Senior Executive Coach, författare och föreläsare.
Bodil Jonason, Neuroscience Coach, Gallup Strenghts Coach, NLP Master, EQ-trainer.

Intresseanmälan