EMOTIONELL INTELLIGENS. HANTERA KÄNSLAN.

Skapa fantastiska samarbeten, hantera förändring och ta beslut.

Vi utvecklar din potential

Din dyrbaraste råvara i organisationen är människor. Och det är ledaren som är den absolut största faktorn för engagemang och lönsamhet. Med all den forskning som idag är tillgänglig så finns det tydliga metoder och verktyg för hur människor mår bra och vågar skapa nya lösningar tillsammans. En effektiv organisation skapas genom att identifiera potential och medvetet utveckla den. När du rekryterar så erbjuder vi tester eller intervjuer (second opinion) där vi mäter IQ, Personlighet, Drivkrafter och Emotionell Intelligens. Vi tränar individer och organisationer att må bättre och bli mer framgångsrika. Vi lyfter dem till nästa nivå. Till hjälp använder vi verktyg från neuroscience, emotionell intelligens och Gallups forskning. Välkommen att kontakta oss på info@kandidata.se

Vi erbjuder

Vi ser fram emot din kontakt

Vi stärker din talang.

Det är oss du träffar

Vi är ett internationellt konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, utveckling och utbildning. Vår verksamhet bygger på vetenskapligt bevisade teorier från Emotionell Intelligens, Neuroscience och massiv data från Gallup på hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer. Vi mäter och utveckla förmågor och potential hos individer och grupper. Tillsammans med dig skapar vi framgång, trivsel och lönsamhet.