Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper. Du har flexibiliteten att göra 360-rapporter och utvidgade ledarrapporter förutom standardrapporter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rekrytering, coachning, personal- och ledarskapsutveckling och/eller organisationsutveckling och som i ditt arbete har användning av att kartlägga individers sociala och emotionella förmågor. Du arbetar som beteendevetare, psykolog, personalvetare, coach, eller har på annat sätt erfarenhet av urval och utveckling av individer.

Syfte
Att ge en bred bild av EQ-begreppet samt en djup inblick i verktyget EQ-i 2.0 för att identifiera befintliga EQ-förmågor samt områden för utveckling.

Utbildningen består både av e-learning och utbildningsdagar, samt ett sluttest. Efter genomgången utbildning har du en god kännedom om testet och alla de aspekter kring administrering, resultattolkning och återkoppling som krävs för att kunna använda testet på ett effektivt och etiskt sätt. Efter både e-learning, teoretiska genomgångar och praktiska övningar är du behörig att självständigt använda instrumentet i urval och utveckling.  

Certifiering EQ-i2.0

Nivå: Erfaren ledare, HR specialist, Rekryterare

Kurslängd: 3 moduler á 45 min e-learning + 2 dagar lärarlett i Göteborg (Kursstart 13-14 juni)

Datum nästa tillfälle:

  • 13-14 Juni i Göteborg
  • 13-14 Oktober i Stockholm
  • 8-9     December i Stockholm

Kursavgift: 26.300 + moms

Kursledare: Bodil Jonason, EQ Trainer, NLP Master, Brain Based Coach (ICF), GallupStrenghts Coach

Intresseanmälan Certifiering EQ-i2.0

Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information.

Kursdatum under 2022

  • 20-21 Januari, digitalt
  • 24-25 Mars
  • 13-14 Juni i Göteborg
  • 13-14 Oktober i Stockholm
  • 8-9     December i Stockholm

Samtliga kursdagar äger rum 9.00-17.00
Pris: 26 300 kr exkl. moms
Ingår: Kursmaterial. fika. Det tillkommer ingen licensavgift för att använda EQ-i 2.0-verktyget, endast en fast kostnad per köpt EQ-i 2.0-test.

 

Anmälan: Via mail till info@kandidata.se senast 2 veckor innan start.