Emotionell intelligens (EQ) fokuserar på emotionella och sociala färdigheter, att uppfatta, förstå och hantera egna och andras känslor och att välja sitt agerande.

EQ-i 2.0 är ett världsledande verktyget för att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper. Du har flexibiliteten att göra 360-rapporter och utvidgade ledarrapporter förutom standardrapporter.

Att rekrytera med EQ

Kandidatens EQ-förmåga kan kartläggas med intervju och/eller frågor.
Här laddar du ner en guide.

Skapa en bra känsla och tänk klarare

Vi visar hur på vår 2-dagars kurs i Emotionell Intelligens!

  • Uppnå större självmedvetenhet, självkänsla och insikt i värderingar.
  • Fatta bättre beslut och öka resultaten.
  • Bygg positiva relationer och meningsfulla samarbeten.
  • Förbättra det allmänna välbefinnandet med mindre stress, ökad empati och effektiv konfliktlösning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rekrytering, coachning och ledarskapsutveckling och som i ditt arbete har användning av att utveckla sociala och emotionella förmågor. Kanske arbetar du som beteendevetare, psykolog, personalvetare, coach, eller har på annat sätt erfarenhet av urval och utveckling av individer.

Eller så är du en ledare som vill förstå dig själv bättre och de runt omkring dig. Var får du energi och hur hindrar du dig? Hur interagerar du med andra och hanterar dig själv i pressade situationer? Vårt verktyg har många skräddarsydda tips för hur du utvecklar önskvärda förmågor.

Syfte

Att ge en bred bild av EQ-begreppet samt en djup inblick i verktyget EQ-i 2.0 för att identifiera befintliga EQ-förmågor samt områden för utveckling. Du kommer helt enkelt ta tempen på känslan och sätta fingret på vad du vill utveckla.

När du är klar har du med dig en certifiering för att använda EQ-i2.0 samt Kandidatas lathundar för vilka frågor du ställer vid rekrytering eller vilka frågor eller övningar du använder vid coaching av EQ.

Utbildningen

Bodil Jonason är är din kursledare och hon är certifierad i neuroscience och är NLP Master och Trainer både i EQ och i Personlighet. Med bred erfarenhet från globalt ledarskap inom marknadsföring och försäljning delar hon hur verktyget EQ-i2.0 används i ledarutveckling och i rekrytering. Vi använder EQ-i2.0 löpande både i ledarskapscoaching och i personbedömningar internationellt.

Känslor skapas genom samverkan mellan hjärnans kognitiva processer och kroppens fysiologiska reaktioner på en händelse. När du förstår hur känslor uppstår, så kan du börja påverka dem åt det håll som du önskar. Du ökar din självmedvetenhet och strategier för mental träning.

För dig som är ICF Coach så ger kursen följande poäng: 9.25 Core Competencies och 6.75 Resource Development.

Utbildningen består både av e-learning och två utbildningsdagar, samt ett sluttest. Efter genomgången utbildning har du en god kännedom om testet och alla de aspekter kring administrering, resultattolkning och återkoppling som krävs för att kunna använda testet på ett effektivt och etiskt sätt. Efter både e-learning, teoretiska genomgångar och praktiska övningar är du behörig att självständigt använda instrumentet i urval och utveckling.  

EQ-i2.0 som verktyg

EQ-i 2.0 är världens första vetenskapligt baserade, validera-de och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i 2.0 mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat personligt välbefinnande för individen.

Språk

EQ-i 2.0 finns tillgänglig på svenska, danska, engelska (UK och USA/Kanada), tyska, franska, spanska, portugisiska och kinesiska.

Teori bakom
Bygger på teoretisk och empirisk forskning vid Harvard University och University of Toronto sedan början av 1980-talet.

Normering

Omfattande internationell normering med avseende på nationalitet, ålder, kön, yrke och utbildning. Den svenska normeringen bygger på över 1000 personer. Följande normgrupper finns tillgängliga: Nordamerika, UK och Irland, Sydafrika, Australien, Sverige, Danmark.

Validitet

Validitetsstudier omfattande sju olika validitetsmått inklusive både begreppsvaliditet och kriterievaliditet, 0,50-0,60.

Reliabilitet

  • Internal consistency 0,96
  • Retest 0,78-0,89

Kursdatum under 2024

  • 17-18 juni i Stockholm
  • 26-27 augusti i Stockholm
  • 14-15 november i Stockholm

Samtliga kursdagar äger rum 9.00-17.00
Pris: 26 300 kr exkl. moms
Ingår: Kursmaterial. fika.

Det tillkommer ingen licensavgift för att använda EQ-i 2.0-verktyget, endast en fast kostnad per köpt EQ-i 2.0-test.

Ladda gärna ner vårt informationsblad för mer information.

Anmälan: Gör en intresseanmälan i formuläret nedan.

Inspiration och EQ för din grupp

Vi har lagt upp två halvdagar som kan köras samtidigt eller under en tre-månaders-period för att stärka teamarbetet och öka leveranserna. Hållbarhet, välmående och glädje med en utvecklad förståelse för hur jag påverkar mig själv och andra.

360-Feedback med EQ och Transformativt Ledarskap

Respons 360 är ett verktyg som används för att uppnå teamutveckling genom individutveckling. Det kan användas som stöd för individuella coachningsinsatser och som återkommande inslag i ledningsgruppers och hela företags utvecklingsarbete. 

Kursinformation

Nivå:
Erfaren ledare, HR specialist, Rekryterare, Coach

Kurslängd: 
3 moduler á 45 min e-learning + 2 dagar lärarlett i Göteborg eller i Stockholm + skriftligt test

Datum nästa tillfälle:
17-18 juni i Stockholm.

Kursavgift:
26.300 + moms

Kursledare
Bodil Jonason, EQ Trainer, NLP Master, Brain Based Coach (ICF), GallupStrenghts Coach

Intresseanmälan