Personlighetstest

HUCAMA Factors Prediction

Identifiera framgångsfaktorer och
förutspå kandidatens prestation.

En djupgående och mångfacetterad bedömning av kandidatens kompetenser.

Identifiera framgångsfaktorer. Vi har kompetenser och beteenden mappade i algoritmer till jobbroller.
Kandidaterna rankas i lämplighet utifrån din specifikation
Identifiera potential för utveckling hos dina kandidater

HUCAMA Factors Prediction

Kompetensramverket hjälper dig i att fatta välgrundade beslut vid rekryteringsprocessen och säkerställer en noggrannare matchning mellan kandidat och position.

Skalbart
i tre olika
modeller

Personlighetsbedömningen fokuserar på identifiera kandidatens framgångsfaktorer och förutspår prestation samt
lämpligheten för en specifik arbetsroll.
Modell 1

Screening

Granska potentialen
10 min
16 personlighetsfaktorer
200 kombinationer
Modell 2

Professionell

Strukturerad utvärdering
20 minuter
32 personlighetsfaktorer
1000 kombinationer
Modell 3

Exekutiv

Fullständig bedömning
30 minuter
48 personlighetsfaktorer
2000 kombinationer

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Målriktad kompetensanalys

Rapporten är flexibel och kan antingen skräddarsys för varje tjänst eller standardiseras för att möta företagets särskilda krav. Genom att tillämpa den validerade algoritmen, kan ni identifiera framgångsfaktorer och förutsäga prestation på ett tillförlitligt sätt.
Certifierade användare har utökad access till djuplodande analyser av kandidatens profil i olika situationer.
%
Vår kompetensram
tillhandahåller färdiga mallar
samtidigt som du har full flexibilitet att konfigurera unika roller.

Denna flexibilitet gör det till ett idealiskt instrument för alla befattningar inom
din organisation.

Utvärdera information

Strukturera arbetet

Stödja individer

Hantera press

Driva framgång

Skapa lösningar

Integrera med människor

Utöva inflytande

Identifiera framgångsfaktorer

HUCAMA Factors Prediction är en internationellt validerad modell som integrerar Great 8-modellen, som segmenterar arbetsuppgifter med vidare framsteg inom personlighetsforskning.
Denna modell tillhandahåller ett omfattande kompetensramverk bestående av åtta faktorer och 48 facetter, där varje facett består av fyra beteenden.
Denna bedömning följer samma övergripande principer som HUCAMA Factors Personality, vilket skapar en enhetlig och omfattande förståelse av individens personlighet och kompetenser inom arbetsrelaterade sammanhang.

HUCAMA Factors Prediction ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut som ligger i linje med ditt företags kultur och värderingar, vilket leder till mer framgångsrika och tillfredsställande rekryteringar.

Identifiera faktorer för framgång

Kombinera med andra personlighetstester

HUCAMA Factors Personality

HUCAMA Factors Ability

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan