HUCAMA Factors

Role Wheel Grupp

Kartlägger hela teamets preferenser och drivkrafter

Få en översikt över kommunikationsstilar och anpassningsförmågor

Hucama Factors Role Wheel Grupp
HUCAMA Factors Role Wheel Grupp stödjer dig genom utvecklingsprocessen. Genom att noga analysera och tolka individens rollpreferenser samt dynamiska verktyg för gruppövningar står du på solid grund för grupp utveckling.

HUCAMA Factors

Role Wheel Grupp

Använd styrkeprofilerna för att strategiskt planera och optimera ditt teams prestationer.

Levande digitala animationer ger liv åt analysen, vilket gör inlärningen både engagerande och meningsfull.
Individuella och kollektiva drivkrafter för att förstå teamets motivation.
Identifiera och analysera styrkor och riskprofiler inom gruppen.
Få insikt i varje individs unika kommunikationsstil för att främja effektiv kommunikation inom teamet.
Utforska gruppens behov vid förändring för en smidig transformation.

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Hucama Factors Role Wheel Grupptest
Hucama Factors Role Wheel Grupptest

Frigör ditt teams potential

HUCAMA Factors är en modern uppsättning bedömningsverktyg utvecklade och publicerade av HUCAMA Analytics Ltd, en världsomspännande leverantör av banbrytande HR-verktyg.
HUCAMA Factors-bedömningen erbjuder en omfattande inblick i kommunikationsstilar, framhäver olika behov under förändringsperioder och identifierar såväl styrkor som utvecklingsområden inom ditt team.
Den digitala versionen utgör ett dynamiskt verktyg som ger liv åt analysen genom användning av animationer. Som certifierad användare av HUCAMA Factors får du kostnadsfri tillgång till denna produkt när du administrerar personlighetstester för dina kandidater.

Få en djupare insikt i varje medlems unika bidrag och drivkrafter. Identifiera och hantera individuella behov under perioder av förändring för att säkerställa en smidig övergång.

Individuella profilhjul
Potentiella utvecklingsområden
Change Focus
Få insikt om unik motivation för varje medlem
Kartlägg teamets förmågor

Lyft teamutvecklingen med HUCAMA Factors-certifiering

Genom att certifiera dig i HUCAMA Factors erhåller du kostnadsfri tillgång till denna produkt för samtliga kandidater som genomgår personlighetstester.
PDF-rapporter

Kraftfull modell som kartlägger och rankar individer och gruppers drivkrafter.

Digital animation

Möjlighet att visualisera faktorer steg för steg.

Material och övningar

För certifierade användare tillhandahålls material för grupputveckling, inklusive samtalskort, en fysisk matta och exempel på övningar.

Utforska teamets styrkor och utvecklingsområden

Ta nästa steg i din grupputveckling. Skapa ett bättre samarbete genom kännedom om teamets förmågor.

Grupputveckling

HUCAMA Factors Talent Managment System

HUCAMA Factors Prediction

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan