Respons 360 Feedback

För att utvecklas som ledare och medarbetare finns det ett nyckelord; feedback. Information om hur man uppfattas av sin omgivning är A och O för att styra sin utveckling i rätt riktning.

Kandidatas Response 360 är ett digitalt feedbackverktyg som bygger på Transformativt Ledarskap och Emotionell intelligens. Vi ger deltagaren information om hur hen uppfattas av sin omgivning och jämför denna information med en självskattning. Den kan även specifikt utvecklas och anpassas för en viss arbetsplats, arbetsgrupp eller position. Ofta handlar det om att säkerställa att ett företags värderingar tydligt reflekteras i de frågor som ställs. 

Respons 360 används för att uppnå teamutveckling genom individutveckling. Det kan användas som stöd för individuella coachningsinsatser och som återkommande inslag i ledningsgruppers och hela företags utvecklingsarbete. Verktyget kan användas i ledarutveckling, Management Audit/Peer Review och intern rekrytering. Självklart finns det på de största språken, vi har kunder över hela världen. Mest effekt får det om det används kontinuerligt som ett utvärderingsinstrument.

Utformning

 • 40 frågor som tar ca 8 minuter.
 • Spridning av gruppens resultat i lägst – högst.
 • 4 öppna frågor.
 • 4 kategorier svarande : själv, chef, kollegor, rapporterande.
 • 10-tal språk eller vi översätter tillsammans. Vi har kunder över hela världen.
 • För större projekt kan frågorna anpassas.

Feedback för medarbetare

Response 360-instrumentet kan begränsas till en kortare variant som vi kallar Peer Review. Vår erfarenhet är att ett bra feedbackverktyg är mer konstruktivt än en traditionell medarbetarundersökning. Det tjänar även syftet att alla deltagande personer känner sig uppmärksammade och involverade i företagets utvecklingsarbete.

respons

Följande förmågor utvärderas i Response 360:

 • Visionärt & Strategiskt – förmågan att förmedla visioner, mål och strategier. Att leda en effektiv verksamhet med klara direktiv och prioriteringar.
 • Självkännedom – förmågan att leda sig själv, att vara uppmärksam på, förstå, acceptera och respektera sig själv och andra. Beslutfattande och nytänkande.
 • Leda och utveckla kollegor – förmågan att förstå, interagera med och relatera väl till andra. Att coacha och förse andra med möjligheter till utveckling.
 • Motivera gruppen – förmågan att arbeta effektivt med sitt team och lyfta fram teamets prestationer. Att skapa en miljö där individer kan arbeta självständigt, där de har både verktygen och möjligheterna samt får det erkännande de behöver.
 • Samarbete över organisationen – Förmågan att få saker och ting gjorda genom att arbeta effektivt över enhetsgränserna.
 • Kundfokus – förmågan att föra in kundernas önskemål i den dagliga verksamheten. Att förstå och förmedla kundernas önskemål och se till att alla anställda är måna om kundtillfredsställelse.

Du som är coach, HR-specialist eller ansvarig för att utveckla team och ledare kan själv få tillgång till vårt verktyg för egna projekt. Fyll i intresseanmälan nedan så hörs vi.

Response 360

Med återkoppling får vi reda på vad som fungerar!

Med återkoppling som är anonym, kommer det viktiga upp till ytan.

Vi genomför stora och små 360-projekt.

Syftet är att stärka ledarskapet för att frigöra mer effektivitet i organisationen.

Välkommen!

Intresseanmälan