Respons 360

För att kunna utvecklas som ledare och medarbetare finns det ett nyckelord; feedback. Information om hur man uppfattas av sin omgivning är A och O för att kunna styra sin utveckling i rätt riktning.

Kandidatas Respons 360 ger deltagaren information om hur hon/han uppfattas av sin omgivning och jämför denna information med en självskattning. Den kan även specifikt utvecklas och anpassas för en viss arbetsplats, arbetsgrupp eller position. Ofta handlar det om att säkerställa att ett företags värderingar tydligt reflekteras i de frågor som ställs. 

Verktyget är internetbaserat och enkelt att använda och sammanställa. Det möjliggör datainsamling från stora grupper av människor. Varje deltagare får en egen rapportsammanställning med medföljande åtgärdsprogram och en arbetsbok. Möjligheten att kunna skräddarsy innehållet efter varje företags specifika behov och värderingar ser vi som ett starkt mervärde.

Respons 360 används för att uppnå teamutveckling genom individutveckling. Det kan användas som stöd för individuella coachningsinsatser och som återkommande inslag i ledningsgruppers och hela företags utvecklingsarbete. Verktyget kan användas i ledarutveckling, Management Audit/Peer Review och intern rekrytering. Störst effekt får det om det används kontinuerligt som ett utvärderingsinstrument.

Kandidata har valt att konstruera sitt eget instrument för att kunna företagsanpassa frågorna och på ett enkelt sätt omsätta resultaten i ökad effektivitet, både för individen och för organisationen. Respons 360-instrumentet kan också begränsas till en kortare variant som vi kallar Peer Review. Vår erfarenhet är att ett bra feedbackverktyg är mer konstruktivt än en traditionell medarbetarundersökning. Det tjänar även syftet att alla deltagande personer känner sig uppmärksammade och involverade i företagets utvecklingsarbete.

För mer information, kontakta oss på info@kandidata.se eller ladda hem vårt produktblad