Personlighetstest

HUCAMA Factors Personality

Få djupare insikt om din kandidats personlighet och bedöm kandidatens framgång i den aktuella rollen.

Vi profilerar din kandidats tendenser att tänka, känna och agera.

Informerade beslut vid rekryteringsprocessen
Säkerställ att kandidaten matchar positionen
En evidensbaserad algoritm tillämpas för att analysera testresultaten.

HUCAMA Factors Personality

Ett verktyg för att objektivt utvärdera och identifiera de personliga egenskaper som är mest relevanta för kandidaten att lyckas inom den angivna arbetsrollen.

Skalbart
i tre olika
modeller

Genom en omfattande profil av din kandidats sätt att tänka, känna och agera, får du en djupare förståelse om kandidatens personlighet.
Modell 1

Screening

Granska potentialen
10 min
16 personlighetsfaktorer
200 kombinationer
Modell 2

Professionell

Strukturerad utvärdering
20 minuter
32 personlighetsfaktorer
1000 kombinationer
Modell 3

Exekutiv

Djuplodande bedömning
30 minuter
48 personlighetsfaktorer
2000 kombinationer

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Undersöka

Strukturera

Stödjande

Robusthet

Drive

Kreativitet

Interaktion

Inflytande

Personlighetsbedömning

HUCAMA Factors Personality är uppbyggt kring åtta olika faktorer och syftar till att identifiera individens preferenser och benägenheter inom arbetsrelaterade sammanhang.
Genom att förena forskningen om personlighet i Big 5-modellen med den omfattande forskningen på arbetsprestation enligt Great 8-modellen, skapas en mångfacetterad och djupgående analys av personligheten utifrån arbetsperspektivet.
Dessa faktorer ger bred och precisa insikter i hur individen relaterar till och agerar inom arbetsmiljön.
HUCAMA Factors Personality utgör således ett kraftfullt verktyg för att utforska och förstå olika dimensioner av personlighet i en professionell kontext.
%
HUCAMA Factors Personality
ger dig möjlighet att generera flera rapporter efter att kandidaten har genomfört endast ett frågeformulär.

Denna flexibilitet gör det till ett idealiskt instrument för alla positioner inom
din organisation.

Översikter och djupdykningar

Preferenser styr vårt beteende och kan användas för att förutsäga individuell prestation på arbetsplatsen. Markörens position ger en indikation på kandidatens preferenser i jämförelse med normgruppen och ger insikter om kandidatens huvudstyrkor, vilket beskrivs i detalj i analysen.
Människor är anpassningsbara och även om kandidaten vid behov kan anpassa sitt agerande till en annan nivå än vad poängen antyder, kan det kräva extra ansträngning eftersom det inte överensstämmer med kandidatens personliga preferenser.
Med HUCAMA Factors kan du välja att komplettera din utvärdering av kandidaten med ett feedback formulär från referenser på endast 8 minuter.

HUCAMA Factors Personality är ett ovärderligt verktyg som stöder dig vid rekryteringsprocessen genom att underlätta informerade beslut. Genom att analysera och tolka individens personlighetspreferenser, skapar HUCAMA Factors Personality en grund för strategiska och välgrundade rekryteringsbeslut.

Identifiera faktorer för framgång

Kombinera med andra personlighetstester

HUCAMA Factors Prediction

HUCAMA Factors Ability

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan