Problemlösningstest

HUCAMA Factors Ability

Identifiera din kandidats problemlösningsförmåga.

Vi mäter hur snabbt och enkelt kandidaten löser kognitiva problem.

Identifiera kandidatens förmåga att lära sig nytt
Testet mäter kandidatens snabbhet och korrekthet jämfört med normgrupp
Testet använder icke-verbala frågor, vilket innebär att språkkunskaper och kulturella effekter är minimala

HUCAMA Factors Ability

Utvärderar hur en individ bearbetar information för att förutsäga deras kognitiva prestation och problemlösningsförmåga.
Bedömning genom tre olika typer av problem av sifferserier, figurserier och roterande spatiala tredimensionella tärningar.

Problemlösningstest

Testet är uppdelat i tre moment
Diagrammatiska matriser
Förmåga att dra slutsatser om relationer mellan objekt
20 frågor
8 minuter
Talserier
Förmåga att dra slutsatser om relationer mellan siffror
20 frågor
8 minuter
Spatiala problem
Förmåga att mentalt rotera tredimensionella former
20 frågor
8 minuter

Testet kan även delas upp i två avsnitt för en initial screening av kandidater

12 minuter

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Förutse kognitiv prestation

Vi har olika förmågor och strategier för att ta oss an information och tolka den. Testet mäter förmåga under tidspress och visar graden av snabbhet och precisionsförmåga.
Problemlösningstestet omfattar tre distinkta komponenter, var och en bestående av 20 frågor och med en varaktighet på 8 min, vilket resulterar i en robust mätning med en total testtid på 24 minuter. Frågorna använder beprövade format och ökar gradvis i svårighetsgrad.

Bedöma resultatet

Testet definieras av två dimensioner:

Hastighet och noggrannhet
Du får en indikation på hur snabbt och noggrant en individ arbetar under press. Ju högre resultaten är, desto snabbare och mer exakt kommer individen framstå, i jämförelse med normgruppen.
Kandidatens poäng kan variera från vänster (under genomsnittet) till höger (över genomsnittet) och det är relativt ovanligt att poängen avviker kraftigt från genomsnittet. Om kandidaten har erhållit en poäng på 50, innebär det att 49% av individerna i normgruppen har en lägre poäng än kandidaten, medan 50% har en högre poäng.
hucama factors ability
hucama factors ability

Kandidatens invitation

Kandidaten erhåller en länk via e-post. Efter att ha registrerat sig får kandidaten tillgång till sina tester och kan ladda ner sina resultat direkt.
Problemlösningstestet kombineras med fördel med ett personlighetstest och kompetenstest.
Testadministratören får åtkomst till ett webbaserat system för. För att bli en ackrediterad användare måste du delta i HUCAMA-certifieringsutbildning. Alternativt genomför vi bedömningen och feedbacksessionen.

Välkommen att identifiera generella problemlösningsförmåga (G-faktor)

Kombinera med andra personlighetstester

HUCAMA Factors Personality

HUCAMA Factors Prediction

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan