Ledarskap

Utvecklande ledarskap

Träna en stark ledarstil som släpper fri potentialen i dig och ditt team.

Använd kartläggningsverktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Alla vill vi vara den perfekta ledaren, men det finns inga perfekta chefer. I stället för att fokusera på att rätta till alla brister och svagheter, praktiserar vi ett styrkebaserat ledarskap där vi identifierar och bygger vidare på ledares unika talanger och styrkor. I styrkebaserat ledarskap är du medveten om dina styrkor och hur de kan användas på bästa sätt för att bidra till din och teamets framgång.

Utvecklande ledarskap

Kandidata mäter nuläget för din och din kandidats utvecklingsresa och kartlägger ledarstil.
Identifierar styrkor och utvecklingsområden
Använder feedback för insikter
Ledarskapsrapporter för alla tillfällen
Insikter
Sprida lugn och inspirera 
Ta beslut och påverka
Analysera och lära nytt
Jobba på och slutföra
Lyssna och inkludera
Planera och strukturera
Nätverka och samspela
Entreprenörskap och kreativitet
Karläggningsverktygen
EQ-i 2.0 är ett av världen främsta instrument för emotionell intelligens (EQ eller EI) och Kandidata är störst i Norden inom EQ.
HUCAMA Factors personlighetsprofilering baseras på fem-faktor-modellen (Big-5) och EQ och har flera olika ledarskapsrapporter, 360-feedbacklösningar
Primary Colors utvecklat på Oxford University. Kartlägger balansen mellan strategisk, operativ och relationell kompetens
Kandidata genomför 360-feedbackprojekt internationellt med Response360. Fokuserar på transformativt ledarskap och EQ.

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap

Att leda är en ständig process. Nya situationer uppstår, i möten med nya grupper blir dynamiken annorlunda. Oavsett om du är ny eller erfaren som ledare är ett utvecklande ledarskap att reflektera regelbundet över egna styrkor och utvecklingsområden.
Genom att göra en självutvärdering och skapa en plan för personlig utveckling kan du växa och utvecklas för att bli ännu effektivare och inspirerande.
För ett utvecklande ledarskap kartlägger vi nuläge, identifierar styrkor och utvecklingsområden, använder feedback för insikter och skapar en plan för personlig utveckling.

Acceptera den du är, våga ett utvecklande ledarskap

Ledaren och chefen är den faktor som enskilt mest påverkar medarbetarnas engagemang och resultat.
Satsa därför på ett utvecklande ledarskap!

Kartläggning utvecklande ledarskap

Att förstå nuläget i ledarskapet är ett avgörande första steg i utvecklingen av ledarskapsförmågor. I dina utbildningsprogram startar du resan genom att identifiera nuvarande position, områden som kan förbättras samt bekräfta de områden som redan är starka.
Detta görs enkelt genom att svara på en enkät som identifierar egenskaper jämfört med andra professionellt yrkesverksamma.
Med reflektion över egna styrkor och svagheter som ledare, kan du skapa en tydlig bild av vad du vill fortsätta med eller göra annorlunda. När du känner dig själv är det enklare att leda och motivera andra.
Utvecklande ledarskap

Att kontinuerligt reflektera och träna ett utvecklande ledarskap och genom att aktivt arbeta med sin personliga tillväxt kan ledare skapa en positiv inverkan på sitt team och organisationen som helhet.

Vara öppen för feedback
Skapa tid för reflektion
Följa upp hur det går och fira varje framsteg
Inse att det är en process som aldrig tar slut

Ledarskapsutveckling med personlighetsprofiler

Utveckling är individuell och är mest kraftfull när den sker i reflektion tillsammans med andra. Att själv få uttrycka sina insikter i ord medan andra lyssnar gör att dina steg för utveckling blir tydligare. 
Antingen görs det i individuella samtal eller i grupper där återkoppling av personlighetstest görs av en certifierad coach som tillsammans med ledaren reflekterar och tolkar nuläget och identifierar önskad kompetensutveckling.
När du på ditt sätt har identifierat dina styrkor och utvecklingsområden är nästa steg att skapa en plan för personlig utveckling. Det inkluderar att sätta upp tydliga mål, identifiera vad du skall börja göra inom de utvalda områdena samt att söka stöd och resurser för att uppnå dessa mål.

Certifiering för Coacher och HR-specialister

Du som jobbar professionellt med ledarutveckling kan certifiera dig i våra verktyg och få egna portaler där du själv administrerar dina klienter. Vi har verktygen att:
Kartlägga balansen mellan strategisk, operativ och relationell kompetens (Primary Colors)
Identifiera benägenhet att tänka, känna och agera jämfört med andra (HUCAMA Factors)
Få feedback från ditt team på vad de behöver av dig för att vara framgångsrika med 360-feedback (HUCAMA Factors)
360-feedback med transformativt ledarskap och EQ (Response 360). För större uppdrag kan denna kundanpassas och inkludera företagsspecifika ledarkompetenser. Vi har kunder från hela världen.

Intresseanmälan