HUCAMA Factors

TALENT MANAGEMENT SYSTEM

En heltäckande plattform med verktyg för rekrytering och selektering som identifierar talang.

Framtidssäkra rekrytering och utveckling.

HUCAMA Factors TALENT MANAGEMENT SYSTEM
Ett Talent Management System (TMS) utgör primärt en strategi som åtföljs av en mångfald verktyg och processer för att stödja företagets mänskliga resurser. Dess syfte är att utveckla och effektivt använda det mänskliga kapitalet på ett strategiskt sätt.

HUCAMA Factors

TALENT MANAGEMENT SYSTEM

Talent management fokuserar på att identifiera, utveckla och behålla nyckelpersoner som aktivt bidrar till företagets framsteg.

Inom ramen för Talent Management blir det centrala att tydligt kartlägga medarbetarnas utvecklingsbehov och förmågor för att kunna matcha dem med organisationens krav och mål.
Identifierar talang och drivkrafter
Kompetensramverk
Screening-lösningar
Teamutvecklings verktyg med analys av förändringsbehov
Ledarskapsprofil och emotionell intelligens
Feedbackverktyg som kan anpassas
Vi gör det enklare för linjechefer och strategiska HR-funktioner med beslutsunderlag för utvecklingsprocesser.

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

HUCAMA Factors och Talent Management

HUCAMA Factors är en modern uppsättning bedömningsverktyg utvecklade och publicerade av HUCAMA Analytics Ltd, en internationell leverantör av banbrytande HR-verktyg.
HUCAMA Factors är en heltäckande lösning för att förutsäga och utveckla prestation på arbetsplatsen. Allt är baserat på data som analyserar personlighet relaterat till arbetsprestation utefter insamlade data på stora grupper av yrkesverksamma.
Verktyget är utvecklat av Psykolog Rainer Kurz som har över 30 år som forskare inom personlighet och prestation och har gjort 100-tals publikationer inom området. På HUCAMA har han vidareutvecklat de senaste 40 årens forskning av fem-faktor-modellen samt inkluderat ”The Great Eight” som relaterar till uppgifter på arbetsplatser i HUCAMA Factors.

“Talent management handlar inte om att hitta medarbetaren med högst och mest relevant utbildning. Det är att hitta – och inte minst – behålla en person som är mest lämplig för en uppgift. En människa är aldrig bra eller dålig. Den är bara mer eller mindre lämplig för en uppgift.”

Christer Olsson, författare, coach och föreläsare.

Det som inte utvecklas avvecklas

Talanger behöver både utvecklas och motiveras för att nå sin fulla potential och trivas och förbli engagerade inom organisationen. För att framgångsrikt identifiera och hantera dessa talanger är HR-verktyg avgörande.
Likaså är det av högsta vikt att vara medveten om och ta hänsyn till medarbetarnas individuella behov, då de strävar efter ett meningsfullt och motiverande arbete för att uppnå sina personliga mål.
I dagens dynamiska arbetsmarknad krävs ömsesidig anpassning och det blir väsentligt att erbjuda en arbetsmiljö som främjar fortsatt lärande och utveckling samt undvika att de söker sig vidare till andra möjligheter. Som vi säger: “Du lever så länge du lär”.
HUCAMA Factors TALENT MANAGEMENT SYSTEM
HUCAMA Factors TALENT MANAGEMENT SYSTEM

En heltäckande lösning för identifiering av talang och utveckling av potential.

Letar du efter ett verktyg att identifiera nuläget och utveckla grupper? Ett effektivt Talent Management System kan hjälpa din organisation.
Letar du efter ett verktyg att identifiera nuläget och utveckla grupper? Ett effektivt Talent Management System kan hjälpa din organisation.

Grupputveckling

HUCAMA Factors Role Wheel

HUCAMA Factors Prediction

EQ-i2.0 – Emotionell intelligens

Intresseanmälan