Coaching

Att förstå och uttrycka sig själv. Att utveckla social relationer. Lösa problem och hantera stress.

Med en personlig coach identifierar vi ditt nuläge och tar fram strategier för hur du når ditt mål. Kanske handlar det om att hantera dina egna känslor och tankar i olika situationer. Eller så handlar det om en speciell situation som behöver nya perspektiv för att komma vidare. Kanske behöver du ett bollplank som kan slipa strategierna och sortera ut dina alternativ. Vår unika profil är att alla coacher har haft chefsbefattningar och vet hur krävande och utmanande det kan vara i organisationer.

 

Bollen är rund. Vilken sida väljer du att se?

Kandidata gör EQ-profiler för individer och i 360-grupper. Vi som coachar är ICF coacher och har övningar i hur man tränar och stärker sina förmågor. Vi är experter på att vända tanken och brinner för att stärka en annan människa.

Oavsett om du är VD, sitter i Ledningsgrupp eller annan ledningsfunktion så har vi erfarna coacher som står till tjänst. Kandidata genomför även större utvecklingsprojekt för internationella organisationer som satsar på en personlig coach för alla sina ledare.  När många ljus tänds samtidigt blir kraften och drivet större i organisationen.

Verktyg i Coachingen

Bollen är rund. Allt kan hända.

Ta upp bollen. Kontakta oss!

info@kandidata.se