Personbedömningar i världsklass

Att säkra rätt person till rollen är ovärderligt. Felrekrytering kostar tid och pengar. Personbedömning är vår expertis – som vi utövar hundratals gånger per år.

Vi är experter på personbedömning till chefspositioner för svenska och internationella företag.

Vi erbjuder urvalssystem även för andra personalkategorier och använder endast väl validerade och vetenskapligt förankrade metoder och tester.

För att kunna hålla en hög servicenivå och arbeta innovativt och framtidsinriktat befinner vi oss under ständig utveckling genom att vara med i internationella nätverk och delta i internationella konferenser. Vi har starka samarbetspartners med  universitet och  testleverantörer.

Validerade och vetenskapligt förankrade metoder och tester används i vår bedömning. Vi mäter den emotionella intelligensen, hur bra personen hanterar sig själv och andra vid stress och i arbetsuppgifter. Med Big-5 modellen mäter vi personlighet och drivkrafter kopplat till ledarskap och vi mäter problemlösningsförmåga med spatiala, visuella och matematiska tester.

I våra kontakter med kandidater ser vi oss som representanter för ditt företag och är därför mycket måna om att de personer som besöker oss ska få en positiv upplevelse. Vi vinnlägger oss om att behandla människor på ett trevligt och respektfullt sätt och att alltid ge ordentlig feedback på alla testverktyg som används. Även de som ”inte får jobbet” ska ha en positiv och utvecklande upplevelse och tycka att både vi på Kandidata och ditt företag är företag där man blir bemött på ett kompetent och trevligt sätt.

Vi anser att ett test aldrig är bättre än den professionella genomförarens kvalitet på feedbackdialogen, intervjun med kandidaten och tolkningen av resultatet ställd mot kravspecifikationen. På Kandidata arbetar konsulter med gedigen erfarenhet av bedömningar, beteendevetare och psykologer.

Vi genomför personbedömningar på distans eller i ett personligt möte. Vi har sedan länge byggt upp en säker process med digitala lösningar för personbedömningar på distans med hög kvalitet.

För mer information välkommen att kontakta oss på info@kandidata.se 

Fler tjänster