Coachande ledarskap i hybrida team

Välkommen till en kurs där vi övar coaching för en hybrid arbetsmiljö. Vi kommer att öva både fysiskt och digitalt och spendera över en månad tillsammans under 22 timmars lärarledda lektioner.

Stärkt relation, självförtroende och motivation med coachande ledarskap.

När du coachar dina medarbetare ger du inga svar utan coachar dem att hitta sina egna lösningar. Nyckeln är att lära känna dina medarbetare genom att ställa frågor och sätta dig in i deras situation. Resultatet blir en ökad delaktighet, medvetenhet, motivation och ansvarskänsla som i sin tur leder till individuell utveckling och positiv påverkan på resultatet.

Under den här utbildningen får du praktiskt träna coaching, observera andra och ge coachande återkoppling. Du lär dig coacha andra i att nå ökad framgång och blir medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach. Mellan varje träningspass får du korta föreläsningar med praktiska tips för effektiv coaching. Vi använder GROW-modellen och Gallups forskning på coachande ledarskap i kombination med vår ledande kunskap inom emotionell intelligens. Du får en ökad färdighet i att lyssna, ställa frågor, ge feedback och att identifiera delmål och handlingsplaner.

Vi gör även övningar som kan användas med din grupp och vi som är kursledare har lett egna team i internationella miljöer, både digitalt och på plats. Tillsammans diskuterar vi vanliga utmaningar och hittar lösningar.

Du börjar med att göra ett eget styrke-test som ger dig återkoppling på dina styrkor. Sen startar vi upp med ett digitalt möte för att sedan träffas under två dagar med praktisk träning. Du kommer att få övningar att göra tillsammans med en kursdeltagare efter kursdagarna och vi följer upp med ytterligare lärarledd digital återträff.

Coachande ledarskap i hybrida team

Delar i kursen under 21 timmar lärarledd inspiration och övning:

 • Medvetenhet om dina styrkor
 • Psykologisk trygghet och EQ
 • GROW-modellen
 • ÖVA. ÖVA. ÖVA.
 • Framgångsrika tekniker och koncept från Gallup och Growth Mindset.

Kursstart: Digitalt 11/10, på plats i Göteborg 26-27/10, digitalt 16/11 och 30/11 kl 8.30-10.30.

Totalt antal timmar: 22 timmar lärarlett + egna övningar 

Fika och lunch ingår och du får en egen Styrke-profil.

Pris: 21.500 ex moms.

Säkra din plats - anmäl intresse!

Coachande ledarskap i hybrida team

Coachande samtal sker vanligtvis mellan en chef och medarbetare och fokuserar på att utveckla en viss förmåga. Innan Covid brukade dessa samtal vanligtvis äga rum på kontoret eller under gemensamma resor. Dessa möten var personliga av alla de rätta anledningarna, inklusive att samtalets potentiellt känsliga karaktär där sårbarhet och ibland subtila reaktioner kunde fångas upp direkt. Vi kunde snabbt fråga; vad tänker du nu?!
Distans- och hybridarbete ställer större krav på förmågan att coacha som nu behöver vara på topp för utveckling av individ och team. Vi lever i en snabbrörlig värld och feedback och coaching är det som avgör förändringstakten.

Delar i kursen

Medvetenhet om dina styrkor

 • Kartläggning av dina styrkor och utvecklingsområden som coach

Psykologisk trygghet och emotionell intelligens

 • Kunskap om hur du coachar andra i att nå ökad framgång, enligt forskning på hjärnan.
 • Empati och den andres perspektiv.

Coachsamtalets olika byggstenar – GROW modellen

 • Att gå från att ge tips och råd till att skapa utveckling.
 • Att övervinna de vanligaste hindren i ett coachsamtal.
 • Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
 • Hur du skapar resurser för att hantera problem.
 • Hur du hjälper en person att börja agera.

Framgångsrika tekniker och koncept

 • Att välja språk och ord som gör skillnad.
 • Fyra nycklarna för coaching som gör skillnad – Gallup.
 • Growth Mindset – vi kan lära oss hela livet.

Kursledare - Coachande ledarskap

Bodil Jonason: Neuroscience Coach, Gallup Strengths Coach, NLP Master och EQ-Trainer. Hon driver idag Kandidata och har en unik förmåga att tydliggöra riktning skapa energi och driva team. Bodil har en bakgrund som global affärsområdeschef och har lett alla olika typer konstellationer av team, genom motgång och framgång.

Mathias Adolphsson: Gallup Strengths Coach, Lean Coach och EQ-Coach. Han har jobbat globalt med personlig och organisationers utveckling i över tio år, med fokus på välmående och prestation. Mathias håller i team-kickoffer, coachar team, ledningsgrupper och individer. Han kan även hålla ett fys-pass och ser alltid en möjlighet!

Kursstart: digitalt 11/10 kl 9-11.00, på plats i Göteborg 26-27/10, digitalt kl 8.30-10.30 den 16/11 och 30/11 .

Totalt antal timmar: 22 timmar lärarlett + egna övningar + frågestund med Christer Olsson

Fika och lunch ingår och du får en egen Styrke-profil.

Pris: 21.500 ex moms.

 

Denna utbildning kan anpassas till internutbildning hos företag.