Välkommen till en kurs där vi övar coaching för en hybrid arbetsmiljö. Vi kommer att öva både fysiskt och digitalt och spendera över en månad tillsammans under 22 timmars lärarledda lektioner.

Stärkt relation, självförtroende och motivation med coachande ledarskap

Ett coachande förhållningssätt

En bra coach ger inte råd, en bra coach vägleder sina medarbetare att hitta sin egen förmåga på ett omtänksamt sätt. Med ett coachande förhållningssätt ger du inte svaren utan coachar dem att hitta sina egna lösningar. Det låter enkelt men största utmaningen ligger just där! 

Som chef är vi ofta tränade att ha alla lösningar själva och snabbt komma till avslut. Men det är en stor skillnad på att vara ansvarig specialist för ting mot att ansvara för ett teams leveranser. Nyckeln är att medvetet hålla inne med svaren och i stället lära känna medarbetaren på riktigt. Vi känner av om någon bryr sig på riktigt och tror på vår förmåga, då öppnar vi upp och vågar prova och lösa problem själva. Då blir mer gjort och vi har roligare!

Inkludering och målstyrning

I dagens komplexa omvärld ligger konkurrenskraften i att utnyttja alla individers perspektiv, kompetens och förmåga och styra dem mot målen. Genom att skapa tillit till den egna och varandras förmåga bygger vi starka lag. Med äkta relation och coachande frågor formar vi en kultur där alla är inkluderade och känner att man behövs för resultatet. När vi förstår och uppskattar olikheter samt har skapat överenskommelse i målen öppnas möjligheten att varje individ och lag agerar agilt.

Det hybrida ledarskapet

Dagens arbetsplats är ofta hybrid, dvs att en del är på den fysiska arbetsplatsen och andra jobbar på distans. Och många av oss har nu en vardag som inbegriper en blandad arbetsform. Vi har summerat ”best practice” för att plocka det bästa ut den hybrida arbetsformen samt belyser vad fällor kan vara. Människor älskar möjligheten till valfrihet men har fortfarande ett stort behov av att tillhöra en gemenskap. Kalibrering av planer behöver idag ske än mer strategiskt än att förlita sig på möten ad hoc. Tillsammans med deltagarna på kursen utbyter vi erfarenhet och principer som stärker samarbetet.

Du kommer att få göra övningar som kan användas i din vardag och vi som är kursledare har lett egna team i internationella miljöer, både digitalt, hybrid och på plats. Tillsammans diskuterar vi vanliga utmaningar och hittar lösningar.

GROW som coaching-modell

GROW är en enkel och kraftfull coaching modell för att bygga en stark handlingsplan. Förenklat ser den ut så här:

GOAL Identifiera målet som önskas och vad som är fördelar med det.

REALITY. Vad är det aktuella läget? Hur långt bort är målet? Detta steg är en verklighetskontroll.

OBSTICLES & OPTIONS. Hinder och alternativ. Vad står i vägen för måluppfyllelse och vilka alternativ finns för att ta bort hinder?

WAY FORWARD. Vägen framåt. Åtgärdssteg måste skapas för att hjälpa en klient att nå ett mål. “W” här kan också syfta på “WILL” och viljan att arbeta för att uppnå ett mål.

Under den här ledarskapsutbildningen får du praktiskt träna coaching, observera andra och ge coachande återkoppling. Du lär dig coacha andra i att nå ökad framgång och blir medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden som coach. Mellan varje träningspass får du korta föreläsningar med praktiska tips för effektiv coaching. Vi använder GROW-modellen och Gallups forskning på coachande ledarskap i kombination med vår ledande kunskap inom emotionell intelligens. Du får en ökad färdighet i att lyssna, ställa frågor, ge feedback och att identifiera delmål och handlingsplaner.

Du kommer att öva frågor att använda vid kortare avstämningar eller vid längre bokade samtal. Språk är ett kraftfullt verktyg både för att förstå varandra och för att förändra synen på en situation. Att öva på att lyssna på vad som faktiskt sägs och att vända på ord för att utmana vid rätt tillfälle är coachens nycklar till framgång.

Mental inställning och Growth Mindset

Mental inställning är något som kan läras ut enligt forskning från psykologen Carol Dweck som myntade begreppet Growth Mindset. Kort går begreppet ut på att du och jag är inte en förutbestämd kapacitet. Vi kan lära oss nytt och utveckla en mängd förmågor när vi börjar att prova oss fram, hanterar misslyckanden och börjar reflekterar för att lära. Genom att dela denna kunskap till andra i våra team, så öppnar vi upp för en lärande organisation. Alla har vi en röst som ibland negativt recenserar vår förmåga. Att notera när den gör sig hörd och börja utmana den är första steget för att utveckla Growth Mindset.

Hur kursen går till

När hjärnan får chans att repetera med tid emellan och tillsammans med andra så fastnar nya insikter och kunskap. Därför har vi lagt upp kursen med en digital start där vi sedan möts i två dagar och som följs upp av ytterligare två digitala tillfällen. 

Det börjar med att vi går igenom grundläggande principer för mänskliga sociala behov och hur hjärnan processar. Vår coaching bygger på forskning om hjärnan och vad som ger prestation.

Du kommer att få göra ett eget styrke-test som ger dig återkoppling på dina styrkor och förmågor. Att förstå sig själv och hur du som coach kan dra nytta av dina förmågor lägger grunden till att läsa andra. Vi lägger tid på att dela övningar som team kan använda för att identifiera varandras styrkor, samt vad de behöver hjälp med. 

För vem passar kursen?

Distans- och hybridarbete ställer större krav på förmågan att coacha som nu behöver vara på topp för utveckling av individ och team. Vi lever i en snabbrörlig värld och feedback och coaching är det som avgör förändringstakten. Våra deltagare har både lång erfarenhet som ledare eller är nyare i sina roller. De är projektledare eller formella chefer med stort linje-ansvar. En del är HR-specialister som vill hämta inspiration för utveckling av den egna organisationen. Det gemensamma är att med övning stärker vi förmågan.

Coachande ledarskap

Delar i kursen coachande ledarskap

Medvetenhet om dina styrkor

 • Kartläggning av dina styrkor och utvecklingsområden som coach
 • Övningar för att ta fram ett teams olika förmågor och hur man samtalar om dem.

Psykologisk trygghet och emotionell intelligens

 • Kunskap om hur du coachar andra i att nå ökad framgång, enligt forskning på hjärnan.
 • Empati och den andres perspektiv.

Coachsamtalets olika byggstenar – GROW modellen

 • Att gå från att ge tips och råd till att skapa utveckling.
 • Att övervinna de vanligaste hindren i ett coachsamtal.
 • Hur du sätter och förmedlar tydliga och attraktiva mål.
 • Hur du skapar resurser för att hantera problem.
 • Hur du hjälper en person att börja agera.

Framgångsrika tekniker och koncept

 • Att välja språk och ord som gör skillnad.
 • Fyra nycklarna för coaching som gör skillnad – Gallup.
 • Growth Mindset – vi kan lära oss hela livet.
 • Feed Forward – hur effektiv feedback fungerar som själv-coaching.

Frågor & svar

Vad är coachande ledarskap?

Ett coachande ledarskap är att träna och utveckla medarbetarna att hitta egna lösningar.Det är att stödja individer samtidigt som att utmana dem att hitta nya lösningar.

Vad innebär ett coachande ledarskap i praktiken?

Det innebär att du är medveten om din starka instinkt att snabbt komma med lösningar. Coachande ledarskap i praktiken innebär att du först intresserar dig för medarbetaren som person och använder frågor för att hjälpa den andra att tänka klarare och hitta egna lösningar.

Erbjuder vi coachande ledarskap kurser?

Kandidata erbjuder en kurs i coachande ledarskap som under kursen sker både på distans och där vi sedan möts på plats i Göteborg.

Vad är bra coachande ledarskap?

Ett bra coachande ledarskap är när den som blir coachad känner sig stärkt, får energi, blir sedd för sina förmågor och tillåts utveckla sina egna lösningar med coachen som guide.

Finns det några nackdelar med coachande ledarskap?

Det finns inga nackdelar. En del tror helt felaktigt att det tar mycket tid att coacha vilket inte finns i vardagen. Vi tränar dig i enkla frågor som kan användas i korridoren eller vid fikat. Detta bygger både relation, engagemang och utvecklar självledarskapet.

Hur är jag en bra coachande chef?

Du lyssnar mer än du pratar. Du är intresserad av din medarbetare bortom den tillfälliga uppgiften. Du är medveten om vilken energi du sänder till andra och avsätter tid för egen reflektion.

Vad är coachande frågor?

Coachande frågor riktar tanken mot möjligheter och lösningar. Coachande frågor bygger energi och kraft att våga mer. Ofta är frågorna öppna, snarare än slutna och syftar till att tydliggöra för medarbetarna vad som är hindret och hur det kan överkommas.

Kursledare – Coachande ledarskap

Bodil Jonason
Neuroscience Coach, Gallup Strengths Coach, HUCAMA Practitioner, NLP Master och EQ-Trainer. Hon driver idag Kandidata och har en unik förmåga att tydliggöra riktning skapa energi och driva team. Bodil har en bakgrund som global affärsområdeschef och har lett alla olika typer konstellationer av team, genom motgång och framgång.

Mathias Adolphsson
Gallup Strengths Coach, Lean Coach och EQ-Coach. Han har jobbat globalt med personlig och organisationers utveckling i över tio år, med fokus på välmående och prestation. Mathias håller i team-kickoffer, coachar team, ledningsgrupper och individer. Han kan även hålla ett fys-pass och ser alltid en möjlighet!

Kursinformation

Delar i kursen under 21 timmar lärarledd inspiration och övning:

 • Medvetenhet om dina styrkor
 • Psykologisk trygghet och EQ
 • GROW-modellen
 • ÖVA. ÖVA. ÖVA.
 • Framgångsrika tekniker och koncept från Gallup och Growth Mindset.

Kursledare:
Bodil Jonason
Mathias Adolphsson

Kursstart: 
Vid grupp förfrågan.
Öppna kurser kommer sättas till hösten 2023.

Totalt antal timmar:
22 timmar lärarlett + egna övningar + frågestunder.

Fika och lunch ingår och du får utbildningsmaterial samt en egen Styrke-profil.

Pris: 21.500 ex moms.

Denna utbildning kan anpassas till internutbildning hos företag.

Intresseanmälan