Strategi för känsla i ledarskapet.

Identifierar potential. Utvecklar ledarskap.

Vi mäter nuläget och säkerställer att vi tar oss framåt.

Vi är ett konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, ledarutveckling och utbildning.

Vår verksamhet bygger på vetenskapligt bevisade teorier från Emotionell Intelligens, Neuroscience, Personlighet och data från Gallup för hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer. Vi mäter och utvecklar förmågor och potential hos individer och grupper. Tillsammans med dig skapar vi framgång, trivsel och lönsamhet.

När vi är värdefulla för dig, då har vi lyckats.

Våra värderingar är:

MOD är att stå upp för det vi tror på. Att ibland utmana, även om det är obekvämt. Mod är att agera nu. Utan handling inget resultat.

ÖPPEN för nytt. Allt är i förändring och för att vara på framkant måste vi alltid utmana oss själva att tänka och göra nytt. Lyssna på nytt. Vara ödmjuk för att det finns mer att lära.

OMTÄNKSAM är att sätta sig in i den andres perspektiv. Att respektera att vi är olika och har olika behov. Det kan även vara att “tänka om”. Jag kanske hade fel, jag har modet att tänka nytt. Vi sprider en härlig känsla.

Under åren har vi mött 1000-tals ledare på Sveriges största bolag och certifierat >500 EQ-coacher. Bolaget ägs av Christer Olsson – Sveriges mest anlitade föreläsare, författare och exekutiv coach, samt av Bodil Jonason, exekutiv coach och neuroscience-coach som laddar bra känslor. Under 2021 förvärvade vi en del i HUCAMA AB som stödjer organisationer med talent management och bedriver forskning inom prestation och personlighet.

Vem vi är

Kandidata Team

Det är oss du träffar i våra uppdrag

Bodil Jonason

CEO och Partner

+25 år internationellt affärsmannaskap inom life science.

Globalt ledarskap av multidisciplinära utvecklingsteam, strategisk marknadsföring, försäljning och resultatansvar.

Certifierad i Neuroscience med organisationslära, Diplomerad ICF coach, NLP Master, EQ-i2.0 Coach & Trainer, HUCAMA Cert.

Unik förmåga att tydliggöra riktning, skapa energi och driva team.

Christer Olsson

Partner

är fiskarsonen från Öckerö med +30 års erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap.

Exekutiv coach till några av Nordens mest erfarna ledare.

En av Nordens mest anlitade föreläsare. Vald till årets föreläsare 2019. Författare.

Unik förmåga att sätta fingret på det som gör skillnad och talar enkelt så att du kan förstå och sen göra.

Charlotte Anderson

Ekonomichef & EQ-Coach

Engagerad, analytisk & ansvarsfull redovisningskonsult med stort intresse för mellanmänskliga kompetenser.

UGL och UL vid Försvarshögskolan.

EQ-coach sedan 2010 och unik förmåga att ta sig an utmaningar och genomföra. Har jobbat med några av Sveriges största bolag och stöttat deras ledare i EQ.

Mathias Adolphsson

Executive Strengths Coach & Organisationskonsult

Ansvarat för Wellbeing globalt hos Volvo Cars.

Certifierad av Gallup och har coachat ledare från Koncernledning till Team-ledare i att hitta sin unika talang, utveckla den till mästerskap och “teama” med andra för att nå målen.

Expert på Engagemang och hur man driver det pragmatiskt i stora eller små organisationer. EQ-certifierad Coach.

Grundare och CEO av Focus Your Strenghts

Emil Thillberg

Head of Office

Master in Social Science, Fred och Internationella relationer. Har genomfört internationella forskningsprojekt och intervjuer med lokalbefolkning under mycket utmanande omständigheter.

EQ-Coach och certifierad på personlighetstester och profilering.

Emil är även sjökapten och vår egen  “Kapten Zoom”, den som hanterar allt bakom scenen så att verksamheten flyter.

Kandidata

Adress:
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm, Sverige

Telefon:
+46 (0)8 545 85 010

Skicka ett meddelande!