Vem vi är

Kandidata identifierar potential och utvecklar ledarskap. Vi är ett konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, utveckling och utbildning. Vår verksamhet bygger på vetenskapligt bevisade teorier från Emotionell Intelligens, Neuroscience, Personlighet och massiv data från Gallup på hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer. Vi mäter och utvecklar förmågor och potential hos individer och grupper. Tillsammans med dig skapar vi framgång, trivsel och lönsamhet. Under åren har vi mött 1000-tals ledare på Sveriges största bolag och certifierat >500 EQ-coacher. Bolaget ägs av Christer Olsson – Sveriges mest anlitade föreläsare, författare och exekutiv coach, samt av Bodil Jonason, exekutiv coach och neuroscience-coach som laddar bra känslor. Under 2021 förvärvade vi en del i HUCAMA AB som stödjer organisationer med talent management och bedriver forskning inom prestation och personlighet.

 

 

Vi tror på arbetsplatser där man jobbar tillsammans för att nå de tuffa  affärsmålen, där olikheter ses som styrkor för teamet. Vi vill vara den självklara arbetsgivaren, inspiratören och samarbetspartnern för personlig utveckling- alltid.

Vi baserar våra upplevelsebaserade work-shops på det senaste inom neuroscience för organisationer och individer som vill mer. Kombinerat med lång erfarenhet från verkligheten, där vi lett team på riktigt i den internationella affärsvärlden.

Mod. Öppen. Omtänksam.

Vi mäter nuläget och säkerställer att vi tar oss framåt. När vi är värdefulla för dig, då har vi lyckats. Våra värderingar är;

MOD är att stå upp för det vi tror på. Att ibland utmana, även om det är obekvämt. Mod är att agera nu. Utan handling inget resultat.

ÖPPEN för nytt. Allt är i förändring och för att vara på framkant måste vi alltid utmana oss själva att tänka och göra nytt. Lyssna på nytt. Vara ödmjuk för att det finns mer att lära.

OMTÄNKSAM är att sätta sig in i den andres perspektiv. Att respektera att vi är olika och har olika behov. Det kan även vara att "tänka om". Jag kanske hade fel, jag har modet att tänka nytt. Vi sprider en härlig känsla.