EQ-Kurser

Certifiering EQ-i2.0

Nivå: Erfaren ledare, HR specialist, Rekryterare

Kurslängd: 3 moduler á 45 min e-learning + 2 dagar lärarlett i Göteborg (Kursstart 13-14 juni)

Datum nästa tillfälle:

  • 13-14 Juni i Göteborg
  • 13-14 Oktober i Stockholm
  • 8-9     December i Stockholm

Kursavgift: 26.300 + moms

Kursledare: Bodil Jonason, EQ Trainer, NLP Master, Brain Based Coach (ICF), GallupStrenghts Coach

Certifiering EQ-i2.0