Organisations­Utveckling

Vi driver team och ledarskapsutveckling för de som vill komma längre. Vi mäter framgångsfaktorer och sprider dem. Och dina medutvecklade växer affärerna.

Våra work-shops är interaktiva och baseras på det senaste inom neuroscience för organisationer och individer. Kombinerat med vår långa erfarenhet från verkligheten, där vi lett team på riktigt i den internationella affärsvärlden har vi verktygen för att öka verkningsgraden i organisationer.

Vi mäter nuläget och identifierar framgångsfaktorer i individer och grupper med vår unika verktygslåda. Oavsett om det är en grupp på 5 personer eller flera 1000, så har vi effektiva verktyg som passar. Allt är baserat på lång forskning och vi har unik data på personlighet kopplat till kompetenser för specifika roller. 

Kandidata är störst i Norden på Emotionell Intelligens och har tränat tusentals i hur EQ bidrar till framgångsrikt ledarskap. Varje år går mer än 2000 personer igenom en utvärdering av EQ genom oss eller vårt nätverk. Kanske vill du ha en föreläsning om EQ, erbjuda individuell coaching eller önskar en grupp-coaching baserat på mellanmänsklig förmåga.

Tillsammans! Med CliftonStrengths från Gallup stärker vi engagemanget, välmåendet och prestationen i din organisation. Gallup har bedrivit forskning under lång tid på performance i organisationer och hos individer. Kandidata har certifierade coacher från Gallup som har en enorm databas och verktyg för hur människor arbetar bäst tillsammans. 

Antingen träffas vi digitalt, eller i fysiska möten.

Kontakta oss för mer information på info@kandidata.se

Emotionell Intelligens

Att förstå mig själv. Att uttrycka mig själv och att utveckla och upprätthålla sociala relationer, det är Emotionell Intelligens (EI). Det är även förmågan att hantera motgångar och utmaningar. Resultatet av en god EI är ett effektivt och meningsfullt liv. Och det är en förmåga som kan tränas – precis som en muskel.

Coachning

Att förstå och uttrycka sig själv. Att utveckla social relationer. Lösa problem och hantera stress.

TeamLyftet – våra teamutvecklingar

Med gruppens diskussion och reflektion stärker vi förmågor och känslan av tillsammans. Med kunskap från beteendevetenskap, teknik från coaching och erfarenhet från ledarskap hjälper vi er att ta fram egna strategier för framgång. Vår passion är att skapa en bra känsla, med mod, öppenhet och framför allt omtanke. Här har vi summerat några förslag på hur en teamövning kan se ut med Kandidata.

CliftonSTRENGTHS från Gallup

Engagerade medarbetare presterar bättre tillsammans, det har Gallup konstaterat i sina globala medarbetarundersökningar.

Företagsanpassat Profileringsverktyg

Vi tror inte på generella, generiska modeller. Vilka beteenden som driver framgång ser helt olika ut för skilda företag. Och olika för yrkesroller. Kandidata har därför specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester.

Ledningsgrupp i utveckling

I samtal utvecklas gruppen och när det sker kontinuerligt över tid händer det saker. Vi möts under en timme digitalt (eller fysiskt) varje månad under ett år. Effektivt och ett strategiskt energilyft.