OrganisationsUtveckling

Vi driver team och ledarskapsutveckling för de som vill komma längre. Vi mäter framgångsfaktorer och sprider dem. Och dina medutvecklade växer affärerna.

Våra work-shops är interaktiva och baseras på det senaste inom neuroscience för organisationer och individer. Kombinerat med vår långa erfarenhet från verkligheten, där vi lett team på riktigt i den internationella affärsvärlden har vi verktygen för att öka verkningsgraden i organisationer.

 

Vi mäter nuläget och identifierar framgångsfaktorer i individer och grupper med vår unika verktygslåda. Oavsett om det är en grupp på 5 personer eller flera 1000, så har vi effektiva verktyg som passar. Allt är baserat på lång forskning och vi har unik data på personlighet kopplat till kompetenser för specifika roller. 

 

Kandidata är störst i Norden på Emotionell Intelligens och har tränat tusentals i hur EQ bidrar till framgångsrikt ledarskap. Varje år går mer än 2000 personer igenom en utvärdering av EQ genom oss eller vårt nätverk. Kanske vill du ha en föreläsning om EQ, erbjuda individuell coaching eller önskar en grupp-coaching baserat på mellanmänsklig förmåga.

Tillsammans! Med CliftonStrengths från Gallup stärker vi engagemanget, välmåendet och prestationen i din organisation. Gallup har bedrivit forskning under lång tid på performance i organisationer och hos individer. Kandidata har certifierade coacher från Gallup som har en enorm databas och verktyg för hur människor arbetar bäst tillsammans. 

Antingen träffas vi digitalt, eller i fysiska möten.

Kontakta oss för mer information på info@kandidata.se