Response 360 Feedback

Response 360

Med återkoppling får vi reda på vad som fungerar!

Med återkoppling som är anonym, kommer det viktiga upp till ytan.

Vi genomför stora och små 360-projekt.

Syftet är att stärka ledarskapet för att frigöra mer effektivitet i organisationen.

Välkommen!

Intresseanmälan