EQ-test

EQ-i2.0 – EQ-test

Världens mest använda EQ-test för att ta tempen på självkännedom, hantera sitt agerande, samarbeta med andra och hantera problem och stress.

EQ-i 2.0 mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning i ett stort antal länder visar att emotionell intelligens är en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande för att lyckas såväl privat som i arbetet. EQ-i 2.0 är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i 2.0 mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat personligt välbefinnande för individen.

Vad mäter EQ-i 2.0?

EQ-testet mäter fem huvudområden indelade i 15 olika delskalor.

  • Självuppfattning – att förstå sina känslor
  • Personligt uttryck – att uttrycka sina känslor
  • Mellanmänskliga förmågor – att utveckla och upprätthålla goda relationer
  • Beslutsfattande – att förstå och hantera sina känslor vid beslut
  • Stresshantering – att klara av utmaningar

Hur används EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 är ett EQ-test som kan användas i rekrytering och utveckling. Exempel på användningsområden: assessments, bedömningar, rekrytering och urval, benchmarking, kompetensutveckling, utvecklingsprogram och inom ledarskapsutveckling.

Hur är EQ-i 2.0 konstruerat?

EQ-i 2.0 är baserat på över 30 års forskning och testat på över 50 000 individer. Utifrån befintlig forskning och empirisk erfarenhet konstruerades 15 väldefinierade faktorer som sedan delades in i fem huvudgrupper. Över 1 000 frågor och påståenden ligger till grund för de slutgiltiga 133 frågor som utgör EQ-i 2.0.

Hur redovisas resultaten?

Resultaten redovisas i en grafisk sammanställning som omfattar ett totalt EQ-värde, samt värden för de fem huvudområdena och de 15 delskalorna. Resultaten redovisas antingen i en arbetsplatsrapport eller i mer omfattande rapporter.

Vem kan använda EQ-i 2.0?

För att tolka resultaten krävs att du är certifierad. Vi gör testet åt dig i din Personbedömning och återrapporterar även resultatet till kandidaten. Du som är certifierad genom oss får en egen portal med dina egna rapporter. Hur du blir certifierad ser du i “Utveckling”.

Välkommen att kontakta oss på info@kandidata.se 

Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper. Du har flexibiliteten att göra 360-rapporter och utvidgade ledarrapporter förutom standardrapporter.

Emotionell Intelligens

Att förstå mig själv. Att uttrycka mig själv och att utveckla och upprätthålla sociala relationer, det är Emotionell Intelligens (EI). Det är även förmågan att hantera motgångar och utmaningar. Resultatet av en god EI är ett effektivt och meningsfullt liv. Och det är en förmåga som kan tränas – precis som en muskel.