EQ-i2.0

Världens mest använda EQ-test för att ta tempen på självkännedom, hantera sitt agerande, samarbeta med andra och hantera problem och stress.

EQ-i 2.0 mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning i ett stort antal länder visar att emotionell intelligens är en nyckelfaktor för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande för att lyckas såväl privat som i arbetet. EQ-i 2.0 är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i 2.0 mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat personligt välbefinnande för individen.

 

Vad mäter EQ-i 2.0?

Testet mäter fem huvudområden indelade i 15 olika delskalor.

  • Självuppfattning – att förstå sina känslor
  • Personligt uttryck – att uttrycka sina känslor
  • Mellanmänskliga förmågor – att utveckla och upprätthålla goda relationer
  • Beslutsfattande – att förstå och hantera sina känslor vid beslut
  • Stresshantering – att klara av utmaningar

Hur används EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 kan användas i rekrytering och utveckling. Exempel på användningsområden: assessments, bedömningar, rekrytering och urval, benchmarking, kompetensutveckling, utvecklingsprogram och inom ledarskapsutveckling.

Hur är EQ-i 2.0 konstruerat?

EQ-i 2.0 är baserat på över 30 års forskning och testat på över 50 000 individer. Utifrån befintlig forskning och empirisk erfarenhet konstruerades 15 väldefinierade faktorer som sedan delades in i fem huvudgrupper. Över 1 000 frågor och påståenden ligger till grund för de slutgiltiga 133 frågor som utgör EQ-i 2.0.

Hur redovisas resultaten?

Resultaten redovisas i en grafisk sammanställning som omfattar ett totalt EQ-värde, samt värden för de fem huvudområdena och de 15 delskalorna. Resultaten redovisas antingen i en arbetsplatsrapport eller i mer omfattande rapporter.

Vem kan använda EQ-i 2.0?

För att tolka resultaten krävs att du är certifierad. Vi gör testet åt dig i din Personbedömning och återrapporterar även resultatet till kandidaten. Du som är certifierad genom oss får en egen portal med dina egna rapporter. Hur du blir certifierad ser du i "Utveckling".

Välkommen att kontakta oss på info@kandidata.se 

He who knows the universe and does not know himself knows nothing.

— Jean de La Fontaine, 1679