Företags­anpassat Profilerings­verktyg

Vi tror inte på generella, generiska modeller. Vilka beteenden som driver framgång ser helt olika ut för skilda företag. Och olika för yrkesroller. Kandidata har därför specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester.

När du företagsanpassar investerar du i maximal nytta och effekt. Och tidsbesparingarna är betydande. 

Ett företagsanpassat personlighetstest börjar alltid med en analys av lönsamma beteenden och framgångsfaktorer (KCI).

Kandidata genomför lokala validitetsstudier där chefer får bedöma anställda utifrån beteende och prestation. När framgångsfaktorerna är definierade skräddarsys en kompetensrapport som presenterar kandidatens procentuella match till rollen samt en rankning av förmågor och potential.

Välkommen att höra av dig till info@kandidata.se