Personlighets­test, Drivkrafter och Kompetens­­mappning

Oftast är det personligheten som ställer till det, inte arbetsuppgifterna. 50% av de beteenden vi uppvisar i arbetslivet baseras på vår personlighet. Genom att använda personlighetsformulär i urval och utvecklingsprocesser undviker man felrekrytering och ineffektivitet. En felrekrytering kostar inte bara pengar. Det kostar energi och förlorad tid.

Kandidata erbjuder ett modernt verktyg för personlighetsanalys, “Reflector Big Five Personality”, baserat på ledande forskning (Big Five). Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:

  • 1. Behov av stabilitet
  • 2. Extraversion
  • 3. Öppenhet
  • 4. Anpassningsbarhet
  • 5. Plikttrogenhet

HUCAMAs personlighetsformulär består av 144 frågor och tar ca 20 min att besvara. En pedagogisk rapport med personprofil och kompetensmatchning gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 24 språk och är helt onlinebaserat. Användare får tillgång till ett webbaserat system för testadministration.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att bli certifierad testanvändare är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil.

För att bli användare krävs certifiering via HUCAMA, en 3 dagar lång utbildning i Arbetspsykologisk testning. Bland HUCAMAs certifierade testanvändare återfinns rekryteringsansvariga, rekryterande chefer, rekryteringskonsulter, coacher, ledarutvecklare m fl.

Det går också bra att köpa test styckvis och låta en av Kandidatas konsulter göra analys och teståterkoppling.

Välkommen att kontakta oss på  info@kandidata.se för information.