Välkommen till Kandidata!


Kandidata mäter och utvecklar framgång


Läs mer

Assessments

Vi arbetar med assessments och urval till svenska och internationella företag. I våra assessments används endast väl validerade och vetenskapligt förankrade metoder och tester.

Läs mer

Utveckling

Kandidata erbjuder skräddarsydda grupp- och ledarutvecklings-program som en enskild insats eller som en integrerad del i organisationens långsiktiga ledarutvecklingsstrategi.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder certifieringar och handhavarutbildningar i våra arbetspsykologiska verktyg för emotionell intelligens, problemlösning och arbetspersonlighet.

Läs mer

Kontakt