Att hantera toxiska personer

Hur hanterar du toxiska personer och dåliga chefer på arbetsplatsen? Och hur identifierar du empatilöshet som påverkar både ditt välmående och produktivitet? Här får du strategier och tips för att ta kontroll över situationen.

Att ha en dålig chef med toxiska beteenden kan vara en utmanande och ibland skrämmande upplevelse. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är ditt fel att du hamnat i den här situationen. Nu gäller det att hålla huvudet kallt och påminna dig om dina värderingar och mål.

Alla kan ha en dålig dag eller perioder då vi är snarstuckna vilket går ut över andra, vi är ju mänskliga. Förhoppningsvis har vi då kollegor som stödjer oss och kan påminna oss om att inget blir bättre av att vi är otrevliga mot andra. Toxiska chefer har påverkan på hela gruppen och gör att trivsel minskar och arbetsenergin försvinner till annat än uppgiften. Om du blir utsatt för andras toxiska beteende så gäller det att skydda dig själv.

De empatilösa sprider toxisk stämning

Giftet sprider sig långsamt och färgar hela arbetsmiljön negativt. Toxiska beteenden försämrar samarbeten och hjärnans förmåga att tänka klart, vi undrar varför vi inte mår bra och levererar sämre resultat. Exempel på beteenden som förpestar tillvaron och minskar psykologisk trygghet är:

 • ständigt negativa kommentarer
 • kritiska utlåtanden
 • nedlåtande kommentarer eller miner
 • avsaknad av respekt, avbryter och lyssnar dåligt
 • brister i omtanke och hjälpsamhet, är självfokuserad

Högt tävlingsfokus kan skapa en ogynnsam arbetsmiljö där samarbete och teamwork blir svårt. Tävling görs sig bäst när vi är i samma lag och tillsammans når nya segrar som vi firar. När vi tävlar inom gruppen så riskerar armbågarna att dyka upp, vi håller inne med information som alla behöver för att laget skall vinna i alla lägen.

En del dåliga chefer har dessutom fått för sig att vi jobbar bättre om vi pikas för att vi inte vann. Men det är ju omöjligt! Alla kan inte komma först på säljstegen. Jag har själv suttit i ledningsgrupper där tvåan i Europa hånades av chefen för att de inte var etta. Men det fanns ju ett tjugotal länder till? Sitter du i detta möte så vet du att här har vi ett toxiskt beteende. Kanske var det andra saker som utspelades mellan den där chefen och ”tvåan”, som var orsaken till empatilöshet och de dryga kommentarerna? Vi människor reagerar dock starkt på orättvisor och effekten blir att alla vid bordet får en obehagskänsla, när en i gruppen hånas.

Skadligt med toxiska chefer

Det första som händer när vi inte känner oss trygga är att vi tänker sämre. Vi håller inne med frågor eller perspektiv och tystnar. En vanlig reaktion är att sluta engagera sig i arbetet, så kallad “quiet quitting”. Man tror inte längre på ledarskapet eller man håller sig undan för att slippa att känna sig förminskad och utsatt. Brist på information, involvering och struktur, eller förutsättningar och resurser är anledningar till att man tappar sugen. Det är kanske inte uppenbart ”giftigt”, men det förpestar hela tillvaron och är skadligt för dig. Att existera på halv-fart dag ut och dag in är skadligt och smittar av sig på allt i ditt liv. Därför måste du göra något.

EQ strategier för toxiska personer

Jag vill ge dig tre sätt att hantera toxiska personer och det är att förtydliga perspektivet på vad som pågår, var förutseende och välj ditt agerande. Att notera vad som sker, förstå vad som sker och välja vad som bäst tjänar dig, det är emotionell intelligens.

1) Perspektivet – det handlar inte om dig

En av de viktigaste strategierna för att hantera toxiska beteenden är att komma ihåg att det inte handlar om dig personligen. Börja med att se bortom beteendet och försök förstå individens förutsättningar, såsom stress, osäkerhet eller oro för bristande kapacitet. Ett vänligt ord kan öppna upp för att lyfta frågor eller komma med återkoppling. Situationer som får människor ur balans är till exempel:

 • Dålig lönsamhet och stress över budget
 • Utmattade, ingen återhämtning gör att man blir sämre på att reglera sitt beteende och man läser heller inte av hur man samspelar med andra
 • Problem på hemmafronten
 • Dåligt ledarskap, en låt-gå mentalitet som inte sätter ner foten

Det kan vara svårt att förstå varför vissa chefer inte vågar konfrontera eller hantera sina toxiska medarbetare. Konflikträdsla kan vara en faktor, men det kan också bero på bristande kunskap eller ovilja att ta itu med problemet. Kom ihåg att du är inte ensam i denna situation, just den insikten är grundläggande för att hantera utmaningen.

Ju tydligare du vet dina egna värderingar och hur du vill leva dem, desto enklare blir det att ta beslut och hantera ögonblicket. Att sätta sig ner och notera om det är trygghet, frihet, respekt och så vidare som är mitt riktmärke gör att dina val klarnar. Var drar jag min gräns och hur uttrycker jag det samtidigt som jag bibehåller min vänlighet?

Så tipsen är:

 • kom ihåg att det inte handlar om dig!
 • se den andres perspektiv; osäker, stressad, dålig kapacitet
 • tydliggör dina egna värderingar

2) Var förutseende – buffra energi

Om man har möjligheten är självklart det viktigaste rådet att noggrant analysera kandidater innan anställning, ta referenser och personlighetsanalyser för att upptäcka riskbeteenden. Så många gånger jag har blivit kontaktad för att en rekrytering har gått fel, man missade att göra profilen eller ställa alla frågor till referenser. En felrekrytering kan dra ner ett helt teams prestanda, chefer har den största påverkan på sociala arbetsmiljön. Den som sitter högst upp smittar nedåt.

Om du nu har en toxisk person i din vardag, se situationen som den är och välj hur du agerar under en period. Kanske kan du leva med en person som skaver under en tid och vänta ut? Vad är det värsta som kan hända? Kanske är det här en övning för hur du hanterar besvärliga personer med vänlighet och du spelar med. Håller deras stora ego lugnt genom att leverera uppgifter på deras sätt.

Att vara förutseende och buffra sin energi är alltid en viktig strategi. Med humor och en bra kollega kan man ta udden av trista beteenden. Det är bättre att skratta än att gråta.

Håll dig på avstånd från de toxiska individerna och fokusera på att leverera det hen vill ha på hens sätt, med ett leende. Ibland kan det till och med vara nödvändigt att smickra dem för att minska spänningen. Men det funkar inte hur länge som helst. Jag hade en gång en kollega som inte gick ihop med vår chef, de hade olika personligheter och kulturella beteenden vilket resulterade i att medarbetaren smög in tidigt via bakvägen för att ta sig in på sitt rum. Han arbetade med släckt ljus hela dagen och persienner neddragna, åt lunchen på sitt rum för att inte riskera att stöta ihop med chefen. Då har det gått för långt!

Så tipsen är:

 • Anställ RÄTT person, testa och ta referenser
 • Håll dig undan
 • Leverera det hen vill ha på deras sätt, med ett leende
 • Smickra dem för det som faktiskt funkar
 • Fyll på energi själv
 • Skratta åt eländet

3) Kalkylera konsekvenser innan du agerar

Var medveten om att det kan finnas konsekvenser om du utmanar en toxisk person. Du kanske måste fundera på att säga upp dig om situationen blir ohållbar. Livet är för kort för att stanna kvar i en dålig arbetsmiljö. Om du är beredd att sluta och inte har något att förlora, var vänlig och bestämd och utmana de toxiska beteendena.

Med en egen tydlig kompass för vilka värderingar jag inte kan överträda har jag vid tillfällen tagit chansen att testa hur mycket feedback man kan ge en toxisk chef. Jag såg det som en sport, men med en noggrann kalkylerad konsekvens, antagligen måste jag sluta, men jag bestämmer när. När den där bonusen har kommit eller när den där avbetalningen är gjord så väljer jag att gå vidare. Rådet är att alltid, alltid agera med vänlighet och så mycket lugn du kan uppbringa. Annars landar det fel. Det är då jag säger, ”det finns bara en anledning till att jag slutar och det är du. Ingen mår bra här och det är ett problem för dig.”

Tipsen är:

 • Livet är för kort, sluta om det är en långdragen historia
 • Om du ändå skall sluta, var vänlig och berätta att deras strategi att leda andra inte fungerar.

Sammanfattningen är att du vinner på att medvetet hantera toxiska chefer och personer som är empatilösa. Genom att snabbt identifiera beteenden hos en toxisk person, vara förutseende och buffra din energi, samt utmana när du är beredd på konsekvenserna, så tar du kontrollen.  

Kom ihåg att du inte är ensam och att det inte är dig det är fel på.

Bodil Jonason, Coach emotionell intelligens, Partner Kandidata