Självinsikt är att känna sig själv

Tänk att du har en kontrollpanel som visar hur du mår och presterar i olika situationer. Att lära känna sig själv är att skapa en egen kontrollpanel – självinsikt – för att ta ansvar för eget agerande.

Du och jag älskar att förstå situationer vi är i. När du känner egna styrkor, svagheter, värderingar och tendenser att agera kan du navigera och välja en väg som leder dig mot önskad destination. Den första situationen att förstå, är sig själv. Vem är jag, när mår jag bra och hur är jag värdefull?

självinsikt

Att leda sig själv genom livet utan självinsikt är som att köra bil med imma på framrutan. Man riskerar att köra av vägen eller man kör så långsamt att alla andra kör om. Nedan är fem risker med dålig självinsikt.

5 Risker med bristande självinsikt

  • Konflikter – Lycka är förmågan att skapa bra relationer. De sista tjugo åren har tiden vi samarbetar på jobben ökat med hela 50%. Vi behöver samarbeta för att hitta gemensamma lösningar på komplexa problem. Du blir mer värdefull när du kan samarbeta. Om du har dålig självinsikt i hur du kommunicerar känslor och tankar och hur ditt agerande påverka andra så uppstår konflikter i relationer. Du riskerar att bli isolerad eller ständigt utmanad, energi slösas och frustationen växer.
  • Stress – När du inte kan tyda egna signaler för vad du känner och vad som är viktigt för oss, så byggs oron upp. Bristande självinsikt gör att vi inte förstår vad som påverkar oss eller hur vi skall hantera det och stressen skaver. Emotionell intelligens är att läsa egna och andras signaler och hantera dem utifrån självinsikt.
  • Låg självkänsla – Att inte förstå sig själv eller hur människor i allmänhet fungerar kan göra att man misstolkar sig själv. Ingen är perfekt och alla har vi tillkortakommanden Men det gäller att ha insikt i hur jag stärker mig själv och att försätter mig i situationer som är bra för mig.
  • Manipulerad – Om man inte har själv har insikt i vad som är viktigt eller vilka behov jag har, vilka värderingar som är viktiga, så riskerar man att utsättas för påverkan av andra. Man kanske luras med att göra saker som inte stämmer med egna värderingar.
  • Missar egen potential– allt i värden förändras och en av våra största drivkrafter är att utvecklas. Vi mår bra av att känna att vi utvecklas. Med bristande självinsikt riskerar vi att missa vägval och möjligheter som ger oss tillfredställelse.

Lär känna dig själv

självinsikt

Att förstå sig själv på ett djupare plan kräver disciplin och medvetenhet. Ett sätt kan vara att gå en ledarskapskurs eller att samtala med en coach för att få egna insikter i vad som är viktigt. Självinsikt är förmågan att reflektera över och förstå sig själv på ett djupare plan. Det innebär att vara medveten om sina egna styrkor, svagheter, värderingar, önskningar, känslor och beteendemönster. Självinsikt handlar om att vara ärlig mot sig själv och ha en klar uppfattning om sin identitet och sitt självkoncept. En väg till självinsikt är att du kartlägg din emotionella intelligens som ger en karta över vad som är i balans eller om något kan stärkas.

5 övningar för ökad självinsikt

Självinsikt är en övning genom hela livet och nedan är några saker som du kan göra för ökad självinsikt. Att lära känna sig själv ger tillfredställelse, energi och insikter som hjälper.

  • Meditera – Regelbunden meditation hjälper dig att bli mer närvarande och uppmärksam på dina tankar, känslor och kroppens signaler. Genom att observera dina upplevelser utan att döma dem kan du utveckla en djupare förståelse för dig själv. En populär app är Headspace som passar för både nybörjare och mer erfarna.
  • Skriv till dig själv – Att sätta ord på vad jag vet om mig själv, vad mina styrkor och lärdomar är samt vad jag drömmer om ger självinsikt. Du kan skriva dagboksanteckningar eller bara sätta dig vid tangentbordet och se vad som dyker upp. Det ger dig tydlighet i vad du tänker.
  • Feedback – fråga dina vänner och kollegor om 3 ord för hur de beskriver dig. Kanske blir du förvånad över hur lika beskrivningarna är? Inom yrkeslivet finns det många feedbackverktyg där du får insikt i hur du uppskattas av andra och hur du kan bli ännu mer framgångsrik. Att ta vanan att fråga andra om återkoppling på din prestation ger ett yttre perspektiv som du kan välja att lära av.
  • Personlighetsmätning– Personlighet är hur du är lik eller olik andra. Välj ett personlighetstest enligt BIG-5 som baseras på forskning och kan ge stor insikt i hur du utmärker dig jämfört med andra. Att diskutera i grupp hur vi utifrån en personlighetsmodell har olika preferenser ger självinsikter i hur samspel och samarbete kan stärkas.
  • Självreflekterande frågor – Ställ dig själv öppna och utforskande frågor om dig själv och ditt liv. Exempelvis: Vad är mina styrkor och svagheter? Vilka värderingar är viktiga för mig? Vad gör mig lycklig? Hur reagerar jag på svåra situationer? Genom att utforska dessa frågor kan du få en djupare förståelse för dig själv.

Självinsikt betyder en levande process

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen av självinsikt är en individuell resa och att det inte finns någon fastställd tidpunkt när den börjar eller når sin fullständiga utveckling. Att lära känna sig själv är en process som varierar från person till person och självinsikt pågår under hela livet. Under tonåren har vi större behov och fokus på att förstå oss själva och med olika livskriser eskalerar behovet att öka självinsikt.

Med bättre självinsikt kan man säga att man även får bättre utsikt. Här står jag, dit vill jag och med det jag vet om mig själv kan jag ta mig framåt.