Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling är att lyfta andra

Ledarskap är förenklat tre olika fokus som går ut på att mobilisera andra människor att arbeta tillsammans mot målet. Du behöver hantera alla bitar för att skapa ett effektivt ledarskap. Ledarutveckling handlar om riktning, struktur och relation.

Du och jag påverkar varandra. Och denna påverkan är energi, du kan ladda eller läcka energi i dina samarbeten.  Och du vet direkt vilka ledare som ger eller tar din energi, för vi har en inbyggd radar i oss som talar om för oss när ledarskapet är bra. Och det går att utveckla ledarskap, det du lägger fokus på växer.

 • Riktning är att kommunicera tydliga mål och varför ni skall jobba mot de uppsatta målen. Jag vill veta. Vart är vi på väg? Varför skall vi göra det vi skall göra? Varför är det viktigt och vilken skillnad gör vi för vem?
 • Struktur är att ge tydlig ansvarsfördelning, mandat och förutsättningar för uppdraget. Vi vill veta att det är möjlighet att ta oss till målet. Att förstå vilka steg vi skall ta och hur och vilka kompetenser som skall tränas för att utföra planen.
 • Relation är den faktorn som ger engagemang och energi. Det spelar ingen roll med riktning och struktur om vi inte har laddat med energi. Den där energin är du och jag och hur det känns att samarbeta. Vi är öppna mot de vi litar på, lojala med de människor och ledare vi gillar. Du kan bara leda det du är i kontakt med, främsta handlar ledarutveckling om att skapa en bra relation med sig själv, såväl som med andra.

Ledarskapet påverkar resultatet

Vårt nervsystem känner av vad som händer inne i oss, vi känner även av varandra. Nervsystemet är inget slutet system utan det är ett ”öppet” nätverk. Det betyder att jag tar in vad som händer hos dig och du påverkar mig. Likväl påverkar du mig. Vår hjärna budgeterar energi för att det ska räcka för vad som är prioriterat och för att främst hålla oss levande. När det går åt för mycket energi åt att freda oss eller att bevisa att vi duger, så stjäls energi från uppgiften som skal utföras.

Det finns forskare har sett att beroende på vilket humör chefer och ledningen har, så smittar det i hela organisationen! Och du vet ju direkt om det är en härlig känsla eller en känsla av rädsla och misstänksamhet du känner. Och beroende på känsla så har vi totalt olika förutsättningar att lösa våra uppgifter eller samarbeta.

Vi anpassar oss för att vara i synk och det kan vara både bra och dåligt, det är bra att vara i synk med någon som är på bra humör och det är lite jobbigare att vara i synk med någon som är ur balans. Den som har starkast energi kommer också ha störst påverkan på resten av gruppen. Så var noga med hur du utvecklar ditt ledarskap, vilken känsla du sprider till andra.

Självinsikt och självförtroende är grunden i Ledarskapsutveckling

A och O i ledarutveckling är att förstå sig själv, hur du tickar och fungerar i olika situationer. När du noterar alla dina förmågor, så växer du. När du vågar se dina tillkortakommanden så kan du ta fram nya strategier att använda.

Det finns många olika sätt att kartlägga sig själv, det bästa är att använda ett validerat instrument som beskriver hur du är lik och olik andra, så att du får perspektiv på hur andra upplever världen. Du kan även be om feedback, ibland är det bäst att göra det anonymt för att få ärliga svar i en enkät. Eller så kan du bara vara väldigt nyfiken, på hur andra reagerar på dig. När du har en bra relation så kan du även samtala om vad ni uppskattar och behöver av varandra.

Områden att utveckla och utbilda i ledarskapet

Med en bra förståelse för hur hjärnan och människor fungerar i allmänhet, i kombination med att förstå sig själv läggs grunden för ledarskap. Ledarskapsutveckling innebär att bygga relation med andra och att kommunicera och coacha för att tydliggöra uppgifter och stärka individer. Nedan är de ledarkompetenser som Gallup har funnit i sin forskning som ger ett effektivt ledarskap:

Riktning

 • Leder förändring
 • Inspirerar
 • Tänker kritiskt

Struktur

 • Kommunicerar tydligt
 • Skapa ansvarstagande
 • Tänker kritiskt

Relation

 • Bygger relation
 • Coachar och utvecklar andra

Det finns många modeller och verktyg för ovan ledarkompetenser som ingår i utbildningar för ledare. Men allt handlar om att förstå människor och att knyta an till dem. Det börjar med dig.

Bodil Jonason, Coach emotionell intelligens, Partner Kandidata