IDG för en hållbar värld – fritt resursforum

Att utbilda, inspirera och ge människor möjlighet att vara en positiv kraft för förändring i samhället och hitta ett mer målmedvetet sätt att se på våra liv. Det är syftet för initiativet ”IDG-Inner Development Goals”. …

IDG för en hållbar värld – fritt resursforum Läs mer »