Teamutveckling

Teamutveckling med Jaget för Laget

Du har säkert hört många människor prata om laget före jaget. Kanske till och med använt uttrycket själv någon gång. Gör inte det.

Det är ett systemfel! Vi säger så mycket konstiga saker, vi människor. Vi säger att mörkrädda barn är rädda för att vara ensamma i mörker. Den är ju så underligt ärligt talat. Mörkrädda barn är rädda för att de inte är ensamma i mörker. Tänd lampan och visa att de är ensamma så somnar dom!

Samma tankefel är det när vi pratar om laget före jaget. Nej, det är inte laget före jaget.

Vet du vad som händer när du säger laget före jaget? Du skapar vi-helveten.

Skapa effektiva team med ansvar

I helvetet är ingen ansvarig för något. Laget är ansvarig. Gruppen är ansvarig. Men gruppen kan inte vara ansvarig för någonting. Du eller jag? Vem är ansvarig? Vem tar ansvar när ingen tar ansvar? Då ramlar det mellan stolarna.

Alltså är det inte laget före jaget, det är jaget för laget.

Livet är ett tillsammans projekt, men tillsammans bygger på att du tar ansvar, ditt medansvar för laget. Det är klart att jaget för laget innebär att du behöver vara en bra lagmedlem genom att göra din insats i laget. Annars är du ingen bra lagmedlem.

Att du och ni i ert lag, i vilket sammanhang du än befinner dig, pratar om hur kan jag göra dig bättre? Så här kan du göra mig bättre. Jag vill ha bollen på fötterna eller jag vill ha bollen två meter framför mig. Så här vill jag ha en rapport. Jag vill ha en sammanfattning på en A4. Eller jag vill inte. Jag vill att vi resonerar. Krångla inte till det. Fundera på vad du kan bidra till laget och hur andra kan bidra till dig. I all sin enkelhet är det en av de mest effektiva teamövningarna.

Alltså är det jaget för laget.

Vad är viktigt i teamwork?

Fundera på vilket sätt du bäst bidrar till det lag du befinner dig. Vad är ert uppdrag och hur bidrar varje medlem? Vi på Kandidata kan ge dig en utgångskarta för ditt lag-samtal då vi mappar era preferenser, styrkor och områden för hjälp genom att ni svarar på några frågor. Allt är skapat av en lång historik av forskning med psykologer och data från organisationer, som ger dig en karta för hur er balans ser ut i teamet. Den kartan kallar vi HUCAMA Team Role och den mappar drivkrafter och förmågor som kompletterar varandra på jobbet.

För att skapa välfungerande team behöver du först veta utgångsläget, vad varje person bidrar med i dagsläget för att sedan kunna coacha varje medlem att vara sin bästa version. Att vara sitt bästa jag för laget.

4 områden i Teamutveckling som skapar energi

  • Analysen och Tanken. Vi vill förstå. Vi vill veta hur saker hänger ihop. Vad är bakgrunden till varför teamet finns och varför är uppgiften given? Hur hänger det ihop med andra delar av organisationen?
  • Strukturen och kroppen. I teamutveckling behöver vi stödja målen med rätt struktur, tydlig rollfördelning och arbetsfördelning. Vi har struktur och processer som vi hänger upp beslut eller utförande på.
  • Relationer och Känslor. Människor tar sina beslut på känslor och vi samarbetar bättre med de vi gillar. Vi behöver andra människor för att må bra! Och vi oroar oss mycket för att vi duger inför andra.  Lägg därför tid på att lära känna varandra. Så skapar du ett effektivt team.
  • Mål och värderingar. Människan har en inbyggd kompass och vi mår som bäst när våra värderingar stämmer överens med våra mål. Att ta reda på egna värderingar och hur de bidrar till lagets mål, gör att vi får flow och ett team som arbetar bra ihop.

Hur tydligt är det för dig idag var ditt lag befinner sig? Vad är det första du gör nu för att utveckla effektiva team hos dig? Att skapa välfungerande team är en konkurrensfördel!

Bodil Jonason, Coach emotionell intelligens, Partner Kandidata