IDG för en hållbar värld – fritt resursforum

Att utbilda, inspirera och ge människor möjlighet att vara en positiv kraft för förändring i samhället och hitta ett mer målmedvetet sätt att se på våra liv. Det är syftet för initiativet ”IDG-Inner Development Goals”. Mänskligheten står inför enorma utmaningar och för att bistå en hållbar förändring krävs människor med ryggrad och självinsikt.

Fredagen den 29 april 2022 hölls det första seminariet i Konserthallen i Stockholm med videolänkar ut över världen. Hundratals individer från organisationer, näringsliv och akademi hade samlats för att fokusera på inre utveckling.

Fem utvecklingsområden har prioriterats:

  • Being – relationen till oss själva
  • Thinking – kognitiv förmåga
  • Relating – att bry sig om både andra och planeten
  • Collaborating – social mellanmänsklig förmåga
  • Acting – att driva förändring

Vi på Kandidata följer forskning på välmående och prestation från väldens främsta experter. Vilken glädje att få träffa och lyssna på bla Robert Kegan, Micael Dahlen och Amy Edmondson. Att samlas för att stödja United Nations Sustainable Development Goals är en självklarhet. När vi förstår att vi alla är en del av samma värld börjar vi agera.

Våra värderingar på Kandidata är :

OM-TANKE om andra och viljan att göra väl.

MOD att agera och stå upp för det som är rätt.

ÖPPEN för nytt och nyfikenhet att lära.

Om du vill vara en del av IDG så hittar du mer här: Inner Development Goals