Trygg innovation

Vi lever i en VUCA-värld (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguity) som kräver att vi hanterar den snabbt. För att klara det behöver vi hjälpas åt att tolka den. Automatisering har gjort att produktionen av saker har blivit snabbare och samarbete för att uppfinna nya lösningar är ett måste. Det innebär att nivån av samarbete har ökat med 50% på bara två decennier! Zoom-möten och digitalisering har minskat ribban för ad-hoc diskussioner och INNOVATION i TEAM kräver en förutsättning: Psykologisk Trygghet.

Vi är komplexa varelser och samtidigt som vi strävar efter att vara unika är det viktigast att höra till. Det är mycket bekvämare att smälta in i gruppen än att sticka ut, så vi duckar och undviker ofta att utmärka oss. Detta för att vi inte är säkra på hur vi skall bli emottagna när risken inte är värd att ta.

Vårt dilemma är dock, att för att förstå den komplexa världen behövs flera infallsvinklar. Risken är att den otåliga ledaren inte tar sig tiden att lyssna och när vi känner oss otrygga tappar vi hjärnkapaciteten. Det är lika tufft för chefen, pressen på att alltid svara snabbt och rätt gör att tanken i stället går långsammare. Varje företag som verkar i en komplex miljö har intresse av att förstå de begränsande faktorerna som hindrar innovation. Vi har inte råd med folk som inte vågar fråga, utmana eller dela farhågor – en robust lösning kommer bara genom belysning av alla infallsvinklar.

Gallup gör löpande undersökningar om prestation och välmående på arbetsplatser vilket visar sig leda till tragiska resultat där endast tre av tio anställda upplever att deras åsikter hörsammas. Detta bidrar till s.k ‘quiet quitting’ dvs anställda som helt enkelt lämnar utan förvarning eller att arbetsgivaren förstår varför de gjorde detta.

”Ingen känsla kan utplåna förmågan att handla och resonera lika effektivt som rädslan”

Edmund Burke, 1756

Det är ett mänskligt behov att bli sett, bekräftad och lyssnad på.  Redan 1756 sa Edmund Burke ”Ingen känsla kan utplåna förmågan att handla och resonera lika effektivt som rädslan” vilket visar sig lika aktuellt idag, Amy Edmondson har myntat begreppet psykologisk trygghet vilken definieras som en grupp där dess medlemmar upplever att de kan ta risker utan fruktan för repressalier.

Definitioner för Psykologisk Trygghet:

 • Att vara tillräckligt trygg för att våga vara sårbar.
 • Våga föreslå nytt som ingen har provat.
 • Kunna erkänna att mitt projekt gick dåligt.
 • Vara okey med att inte hålla med din chef, eller komma med ett alternativ.
 • Att hjälpa andra, även om jag inte har tid.
 • Att stå upp för andra i tuffa lägen.
 • Erbjuda sig att göra något, jag aldrig har gjort tidigare.
 • Våga visa att du är pressad – när du är det! Det är vad jag kallar ”Varudeklaration”.

  Hur du skapar en psykologiskt trygg miljö

  Bygg Relation

  • Inkludera – ansträng dig att se alla och låta alla få göra sig hörda.
  • Respektera olika – för vi behöver många olika perspektiv in the VUCA World.
  • Rutiner för relation – människor måste få en chans att lära känna varandra, det är strategiskt att ha social tid med samtal.

  Nytt perspektiv: Det finns inga Misslyckanden

  • Det finns inga raka enkla projekt som leder till innovation
  • Misstag är lärdom – kom ihåg Edison, nu har vi 9.999 sätt som en glödlampa inte fungerar på!

  Lär dig LYSSNA mer än du pratar

  • När du har en grupp, be alla skriva ner sina egna svar innan ni diskuterar.
  • Ställ bra frågor , för att förstå.
   • Är det ok att jag ställer några frågor till för att förstå`?
  • Utse två kritiker i varje möte. Så övar vi upp kritiskt tänkande och vikten av att ta in olika perspektiv.

  Mänskligheten har stora utmaningar i dagens värld. Vi har inte råd med folk som är rädda i en VUCA World!